دانلود پایان نامه درباره بود.همان، مدارهای، می‎شد.، کمیتهایی

به وضوح، گسستگی ترازهای انرژی را در اتم هیدروژن نشان می داد. در این نظریه علاوه بر انرژی، اندازه حرکت زاویهای هم کمیتی گسسته بود. حتی فضای حرکت الکترون به دور دسته هم محدود به مدارهای خاص با فاصله معینی از هسته می‎شد. تمایز نظریه کوانتوم قدیم و مکانیک کلاسیک در گسسته بودن مقادیر کمیتهایی مثل انرژی و اندازه حرکت زاویه های بود.همان

  پایان نامه ارشد درموردفرسودگی شغلی، موفقیت ها، برنامه ریزی

دیدگاهتان را بنویسید