دانلود پایان نامه درمورد است.(نوروزی،، کامرون، جمیله، نوروزی

خانم دکتر جمیله نوروزی انجام گرفته است نشان داده شده است که نمونه های بدست آمده از کارخانه ها فاقد آلودگی یا دارای آلودگی بسیار کم بوده است ولی نمونه های بدست آمده از سطح مغازه ها ۱۰۰ درصد دارای آلودگی بوده است. در این بررسی نیز نوع باکتری ذکر نشده است.(نوروزی، ۱۳۷۶ )

– در مطالعه ای که در کامرون انجام گرفته و نتایج آن درسال

  تحقیق رایگان با موضوع ، آید:، ۴-۸۵، )،

دیدگاهتان را بنویسید