دانلود پایان نامه درمورد اند.(WHO,، اورئوس، ۲۰۰۰، ۶/۴۹

دانلود پایان نامه

۱۹۹۶ در مجله Bull soc pothol Exot با عنوان بررسی بهداشت و کیفیت بستنی های تولیدی در کامرون صورت گرفته است از ۳۰۰ نمونه بستنی مورد آزمایش ۳/۷۱ درصد نمونه ها به استافیلوکوکوس اورئوس و ۶/۴۹ درصد آن هم به سالمونلا آلودگی داشته اند.(WHO, 1997 )

– در طی مطالعه ای برای جداسازی یرسینیاانتروکولیتیکا که بروی ۸۰ نمونه در سال ۲۰۰۰ انجام

  مقاله با موضوعامام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار
این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید