رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره ویژگی های شخصیت

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

یا در مورد آن ها تحقیقاتی انجام داده باشند. دلیل این امر نیز از یک طرف به پیچیدگی انسان و خلاقیت بر می گردد و از سوی دیگر به سلایق شخصی متخصصانی که در این زمینه اظهار نظر کرده اند. در این پژوهش به دو مورد از آن ها اشاره می شود.
بنا بر آن چه رجبی(1387) اظهار داشته است آن چه که خلاقیت از آن منشاء می گیرد را می توان در سه مؤلفه زیر بیان کرد:
تخصص: این عنصر شامل شناخت موضوعف حقایق، اصول و نظریات نهفته در آن است.
تفکر خلاق: چگونگی برخورد فرد با مسائل را در بر می گیرد، مهارت های خلاقیت با شکستن قالب ها راهی جدید را در انجام کارها خلق می کنند.
انگیزه: پذیرفتن و تمایل شدید به موفقیت و تعهد نسبت به حوزه ای که برای کار خود انتخاب کرده ایم مد نظر است(رجبی، 1387).
و اما از نگاه دیگر همان طور که حسینی(1387) اظهار داشته، عناصر خلاقیت شامل 2 مقوله است که هر کدام از آن ها خود به چند بخش تقسیم می شوند. این مقوله ها عبارتند از:
اجزاء خلاقیت
عوامل خلاقیت
اجزای خلاقیت خود به سه دسته مهارت های مربوط به موضوع، مهارت های مربوط به خلاقیت و انگیزه تقسیم می شود. عوامل خلاقیت خود به دو دسته فردی و محیطی تقسیم می شوند که خود این عوامل دارای تقسیم بندی های جزئی تری هستند.
عوامل فردی از عناصر خلاقیت شامل هوش، ویژگی های شخصیتی و انگیزه های درونی می باشد و عوامل محیطی شامل خانواده و مدرسه، تجربه و آموزش و انگیزه های بیرونی می باشد(حسینی، 1387). جدول زیر نمایانگر این عوامل و عناصر می باشد:
عوامل
اجزاء
فردی
محیطی
مهارت های مربوط به موضوع
هوش
خانواده، مدرسه
مهارت های مربوط به خلاقیت
ویژگی های شخصیتی

تجربه و آموزش
انگیزه
انگیزه درونی
انگیزه بیرونی
جدول 1-2: عوامل و عناصر خلاقیت(به نقل از حسینی، 1387)
آموزش خلاقیت
در آموزش خلاقیت، ابتدا پذیرش این عقیده ضروری است که خلاقیت در وجود همه انسان ها جای دارد و این عقیده که خلاقیت خاص عده ای معدود از افراد است را باید کنار بگذاریم. البته این واقعیت وجود دارد که عده معدودی از خلاقیت بیشتری برخوردارند ولی بقیه افراد نیز می توانند در صورت پرورش مطلوب از خلاقیت متناسبی بهره مند شوند که می توان با تغییر محیط آموزشی و ایجاد محیطی که امکان بروز و توسعه افکار و اعمال خلاق را مهیا کند به این خواسته رسید. به بیانی دیگر، در توسعه و آموزش باید تفکر واگرا را همراه با تفکر همگرا پرورش داد و به ضوابط خشک و انعطاف ناپذیر بسنده نکرد(حسینی، 1387).
آردر کاستاس(به نقل از فلاح تفتی، 1386) در تحقیقی روی یک برنامه درسی در جهت افزایش تفکر، روی تولیدات خلاقیت و تشویق و ترویج بر یک درک عمیق از چگونگی قضاوت هایی که از خلاقیت اتفاق می افتند تأکید می کنند. به طور کلی در توسعه و اموزش خلاقیت نکات زیر به ما کمک شایانی می کنند:
دستاورد های آفریننده را مورد تشویق قرار دهیم، زیرا تشویق و تقویت رفتارهای آفریننده مانند تقویت هر نوع رفتار دیگر بایث نیرومندی این رفتار می شود.
تجربه ها را به موارد بخصوص محدود نکنیم یعنی علاوه بر شرایط معمول و موقعیت های متداول آموزشی رسمی فرصت های تازه و متنوعی را نیز فراهم آوریم، نسبت به تفاوت های فردی با احترام برخورد کنیم و در پرورش استعدادهای ویژه بکوشیم.
کنترل را کاهش دهیم، زیرا کنترل بیش از حد خلاقیت را کاهش می دهد.
جوی خلاقانه را به وجود آوریم و موضوعات و موارد خلاق را فراهم کنیم.
پیشنهاد کنیم، ولی اجبار نکنیم و این تمایل را در خود از بین ببریم که بخواهیم فعالیت هایی را اجبارا به خورد افراد دهیم.
بر همین اساس تورنس معتقد است که برای توسعه خلاقیت باید افراد را به محرک های محیطی حساس تر سازیم، به آن ها بیاموزیم که تفکر خلاق خویش را با ارزش بدانند، از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنیم، در کلاس جوی خلاق ایجاد کنیم و دستکاری اشیاء و عقاید را تشویق کنیم و موقعیت هایی برای فعالیت و فرصت هایی برای آموزش ایجاد نماییم(فلاح تفتی، 1386).
ویژگی های شخصیت خلاق
هر چند خلاقیت یک توانایی همگانی است و همه انسان ها کمابیش از آن برخوردارند، اما افرادی که خلاقیت بالایی دارند و به عنوان افرادی خلاق شناخته می شوند، دارای خصوصیات شخصیتی و رفتاری ویژه ای هستند که به وسیله این خصوصیات می توان آن ها را از سایر افرادی که از خلاقیت کمتری برخوردار هستند، تشخیص داد. فایده اصلی آشنایی با ویژگی های افراد خلاق این است که می توانید از آن ها به عنوان الگوهای رفتاری برای ایجاد و پرورش رفتارهای خلاقانه در کودکان استفاده کنید. در اینجا مهمترین و بارزترین این ویژگی ها را ذکر می کنیم:
استقلال: فرد خلاق در افکار و کارهای خویش از استقلالی بالا برخوردار است. او عقاید و اندیشه هایش را وابسته به افکار و عقاید دیگران نمی داند. وی معمولا در ایجاد دگرگونی های اساسی در کارها و تغییر مسیر در شیوه زندگی خود مستقلانه عمل می نماید. فرد خلاق کمتر خود را نیازمند و وابسته به دیگران حس می کند.
خطر پذیری: فرد خلاق اهل خطر کردن است و ماجراجویی را دوست دارد. او در برخورد با بسیاری از مسائل و مشکلات که اغلب مردم در مواجهه با آن تردید دارند ویا محتاطانه عمل می کنند، جرأت بیشتری به خرج می دهد و ریسک می کند و معمولا نگران شکست های احتمالی خود نیست. علاقه ی او به ریسک کردن در بسیاری از موارد موفقیت های بزرگی را برای او به همراه می آورد. یکی از دلایلی که سبب می شود فرد خلاق در روبه رو شدن با مسائل چندین راه حل را آزمایش کند، ریسک پذیری است.
کنجکاوی زیاد: کنجکاوی یک خصوصیت بارز فرد خلاق است. او تمایل زیادی به کشف مسائل و پی بردن به اصل پدیده ها دارد. وی همیشه علاقه مند است که از سطح ظاهری یک مسأله فراتر رود و درون آن را بیابد.
علاقه به کارهای پیچیده: فرد خلاق پیچیدگی را دوست دارد. به همین دلیل او در کارهای مشکل و پیچیده بیش از هر چیز دیگری انرژی مصرف می کند. او به درگیر شدن با امور دشوار که نیاز به تلاش فکری زیادی دارد، بیش از حل مسائل ساده و عادی علاقه مند است.
تحمل ابهام: قرار گرفتن در موقعیت های مبهم برای شخص خلاق یک مبارزه محسوب می شود و برای او نوعی لذت محسوب می شود. او بسیار بیش از دیگران تحمل قرار گرفتن در پیچیدگی ها و ابهامات را دارد.
انعطاف پذیری: فرد خلاق از ذهن و شخصیتی بسیار انعطاف پذیر برخوردار است. اگر او در جریان حل مسأله با مانعی برخورد کند، مسیر فکری خود را به سهولت تغییر داده و آن موضوع را از زوایا و ابعاد دیگری بررسی می کند.
شوخ طبعی: شوخ طبعی خود نوعی خلاقیت است و شوخ طبعی از جمله ویژگی های بارز و قابل مشاهده در افراد خلاق است.
اعتماد به نفس بالا: فرد خلاق نسبت به خود و توانمندی هایش آگاهی دارد، به همین سبب از اعتماد به نفس زیادی برخوردار است. او به خود و افکار خود اطمینان دارد و معتقد است که ایده ها و نظراتش ارزشمند هستند.
ابتکار: ابتکار داشتن یعنی دور شدن از کلیشه ها، قالب ها و عادت های رایج و تکراری، و فرد خلاق به راه حل های کلیشه ای و به طور کلی تفکر مبتنی بر عادت علاقه ای ندارد.
پشت کار: فرد خلاق تلاشگر و سخت کوش است و شکست ها او را خسته نمی کنند. او اراده محکمی دارد و معمولا تا به دست آوردن یک نتیجه مطلوب و رضایت بخش، از کوشش دست بر نمی دارد.
تخیل قوی: تخیل زیربنای خلاقیت است؛ بسیاری از ایده های زیبا و شگفت انگیز فرد خلاق محصول تخیل نیرومند اوست. فرد خلاق تخیل خلاق دارد و خیال پردازی های او اغلب ایده های جدید زیادی را برایش به بار می آورد.
زیبایی دوستی: فرد خلاق به آسانی مجذوب زیبایی می شود و نسبت به آن توجه و دقت زیادی می کند. او حتی بسیاری از چیزها را زیباتر از آنچه هستند می بینند. او توازن و زیبایی را دوست می دارد، به همین خاطر معمولا به فعالیت های هنری بسیار علاقه مند است.
تردید: فرد خلاق معمولا هر عقیده یا ایده تازه ای را به راحتی نمی پذیرد. او ممکن است نسبت به بسیاری از قواعد و اصول پذیرفته شده عمومی تردید کند. اغلب بسیاری از قوانین رایج جامعه برای او جای سؤال باقی می گذارند. این مشکوک بودن و عدم اعتماد فرد خلاق معمولا ناشی از علاقه درونی او به تغییر، اصلاح امور عادی و خلق ایده های بهتر است(سلیمانی، 1381).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصول بیست گانه تورنس درباره خلاقیت
تورنس(1962) به نقل از حسینی(1387)، بیست اصل را برای توسعه تفکر خلاق از طریق تجربه های آموزشی به شرح زیر ارائه کرده است:
تفکر خلاق را باارزش بدانید؛ هر مربی در هر مقطع باید به عقاید جدیدی که توسط افراد طرح می شود توجه کند و این افراد را تشویق کند تا استعداد خلاقشان را توسعه دهند.
افراد را به محرک های محیطی حساس تر سازیم؛ همه مطالعات اخیر از افراد بسیار خلاق در رشته های مختلف بر اهمیت حساسیت به انواع محرک های محیطی تأکید داشته اند.
دستکاری اشیاء و عقاید را تشویق کنید؛ مطالعات تفکر خلاق در دانش آموزان نشان داده است بین درجه دستکاری و کیفیت و کمیت پاسخ های ابتکاری همبستگی زیادی وجود دارد.
چگونگی آزمایش منظم عقاید را آموزش دهید؛ معلمان باید به افراد نشان دهند چگونه برای مشخص کردن مسأله، هر پیشنهاد را به طور منظم آزمون کنند.
تحمل عقاید تازه را توسعه دهید؛ معلمان باید عقاید تازه افراد خلاق را مورد حمایت قرار دهند و آن ها را در این ارتباط مورد تشویق قرار دهند.
از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنید؛ آزادی یک اصل اساسی در کار خلاق است. راه های زیادی برای انجام دادن کارها وجود دارد. بنابراین مقید کردن افراد برای تبعیت از یک الگوی خاص اثرات منفی به بار می آورد.
در کلاس جوی خلاق ایجاد کنید؛ محیطی دارای جو خلاق است که فضایی آزاد داشته باشد؛ این امر موجب فقدان ترس و احساس امنیت است.
به افراد یاد دهید تفکر خلاق خود را ارزشمند بدانند؛ افراد باید یاد بگیرند به عقایدشان اهمیت بدهند، یک روش این است که عادت کنند افکارشان را یادداشت کنند، حتی اگر در ارزش ایده ای تردید کنیم بهتر است ثبت شود؛ آن ایده ممکن است در زمانی دیگر مورد بررسی، انتقاد و تغییر قرار گیرد و یا ایده مهم دیگری را برانگیزد.
مهارت هایی را برای اجتناب از برآموزی همسالان آموزش دهیم؛ افراد خلاق گاهی ویژگی هایی دارند که اثرات نامطلوبی را بر روی سایر افراد کلاس می گذارد، مثل عمل کردن مستقل و عدم هماهنگی و اعتنا به جمع و هدف های گروه. مربیان باید مهارتهای لازم برای شناخت احساسات دیگران را به او بیاموزند و اجازه دهند منفرد کار کنند، اما نه آن گونه که خود را از جمع جدا سازند.
اطلاعات لازم به فرایند خلاق را ارائه دهیم؛ افراد را با فرایند خلاق آشنا کنیم. برنامه های پرورش خلاقیت همانند روش اسبورن را را تمرین کنیم.
احساس ضعف در برابر شاه کارها را دور کنید؛ هنگامی که فرد می فهمد یک شاه کار چه مراحلی را طی کرده است دیگر آن را چیزی ماورای قدرت خویش نمی بیند.
یادگیری خود انگیز را تشویق و ارزیابی کنید؛ کنجکاوی افراد باعث خود انگیزی آن ها می گردد. معلمان می توانند خود انگیزی را زنده نگه دارند. سازمان بندی زیاد و برنامه ریزی، مانع خود انگیزی می شود که عاملی مهم در ایجاد خلاقیت است. چگونگی ارزیابی نیز در خود انگیزی دارای اهمیت است. اگر حفظ جزئیات ارزیابی شود افراد به حفظ مطالب می پردازند اما اگر ارزیابی بر اساس توانایی تکمیل و کاربرد اصول باشد آن ها تلاش خواهند کرد چنین انتظاری را بر آورده کنند.
خاری در پا ایجاد کنید؛(یعنی توجه افراد را به یافته های بحث انگیز جلب کنید). فردی که دارای تفکر خلاق است دائما با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و به آن فکر می کند، تحلیل می کند و در نهایت راه های مختلفی را از طریق شواهد تجربی و آزمایشی می سنجد.
برای تفکر خلاق فرصت هایی ایجاد نماییم؛ معلمان می توانند فرصت هایی ایجاد کنند تا دانش جویان به تفکر خلاق بپردازند؛ به طور مثال استفاده از مسائلی که تا حدی مشکل باشد و به راحتی به جواب نرسد.
موقعیت هایی برای فعالیت و فرصت های برای آرامش ایجاد کنیم؛ تقسیم اوقات به فعال و آرام، در ایجاد ایده های تازه مهم است. ایده های مهم برای بعضی افراد ناگهانی و در انواع فعالیت های متنوع پیش می آیند و گاهی ابداعات و اکتشافات در دوره های آرامش و سکوت ظهور پیدا می کنند.
برای رسیدن به عقاید، منابع قابل دسترس فراهم کنید؛ برای اینکه افراد به عقاید دیگران پی ببرند لازم است به منابع دسترسی پیدا کنند و طبیعی است که مراکز و جامعه هم نمی توانند منابع لازم را در اختیار افراد بگذارند. پس باید به آن ها آموزش داد تا کمبود های خلاقانه را بپذیرند. منظور از پذیرش خلاقانه این است که افراد تلاش کنند از منابع در دسترس برای رسیدن به هدف حداکثر استفاده را بنمایند.
عادت رسیدن به کاربرد کامل عقاید را تشویق کنید؛ باید به افراد آموخت گاهی نیاز است روزها، هفته ها، و ماه ها یک مطلب را تا به دست آوردن شواهد کامل دنبال کرد.
انتقاد سازنده را توسعه دهید نه فقط انتقاد کردن را؛ با هر موضوعی که تدریس می شود، باید فرصت هایی برای تقویت و توسعه عادات و مهارت های انتقاد سازنده را به وجود آورد.
کسب شناخت رشته های مختلف را تقویت کنید؛ شناخت ورای رشته تخصصی در ایجاد عقاید بنیادی مفید است. بسیاری از عقاید و روش هایی که در یک رشته طرح می شوند از رشته تخصصی دیگری گرفته شده و در آن رشته به کار می رود.
معلمانی با روحیه حادثه جویی پرورش دهیم؛ افراد بسیار خلاق روحیه حادثه جویی دارند و معلمانی که به این روحیه توجه می کنند در توسعه این روحیه کمک کار خوبی خواهند بود(حسینی، 1387).
موانع خلاقیت
با وجود این که خلاق بودن افراد امر مثبتی تلقی می شود و بزرگسالان نیز می خواهند خود خلاق باشند و از کودکان و نوجوانان می خواهند که در کار خود خلاقیت نشان دهند گاهی اوقات ناخواسته و ندانسته محیطی را فراهم می آورند که نابود کننده خلاقیت است. در اینجا چند مورد از عواملی که مانع خلاقیت هستند ذکر می شود:
الف) عادت فرد: عادت همان قالب ها و الگو های رفتاری از پیش تعیین شده است که فرد در هنگام برخورد با مسائل بی اختیار با بهره گرفتن از این قالب بندی ها سعی دارد تا راه حل مسأله را بیابد و هر چه این عادت از ثبات و دوام برخوردار باشد فرد تمایل بیشتری به استفاده از این قالب ها دارد.
به نظر اسبورن یکی از دلایلی که ما هر چه بزرگتر می شویم خلاقیتمان کمتر می شود آن است که قربانی عادت می شویم و در نتیجه تحصیلات و تجارب، عوامل بازدارنده ای در ما ایجاد می شود که طرز فکر ما را به سوی جمود می کشاند. این عوامل در هنگام برخورد خلاق ما با مسائل مانع ایجاد می کنند. این نوع مانع را به اسامی مختلف شناسایی نموده اند، روان شناسان تجربی آن را به نام های جمود در مسائل، مکانیزاسیون، سرسختی و توقف نامیده اند. برای تداوم خلاقیت باید خود را به نحوی از عادت رها کنیم، بدین معنی به عادت محدود نمودن ایده هایی در محدوده تجربه های گذشته را ترک نموده و بدین ترتیب به قدرت تصور اجازه دهیم که در تعین رهنمود هایی برای راه حل مسائل جدید آزادانه سیر نماید(اسبورن، ترجمه قاسم زاده، 1371).
ب) محیط اجتماعی: محیط اجتماعی در پرورش استعداد خلاق و منحصر به فرد افراد عامل مهمی به حساب می آید. ابراز خلاقیت ها و ابداعات ایجاد می کند که افراد ریسک پذیر باشند، بنابراین اگر گروهی که به آن وابسته هستیم نسبت به این خلاقیت ها واکنش منفی از خود نشان دهد، این کار ممکن است باعث شود که ما خود را از آن چه واقعا هستیم کمتر احساس کنیم.
متأسفانه در چنین مرحله ای است که فرد برای آنکه خود را به عنوان عنصری مورد پذیرش به گروه بقبولاند ممکن است عقب نشینی کرده و از کار خلاقی که قصد انجام آن را دارد دست بکشد و بدیهی است که عواقب چنین وضعی برای معلم ها و آن هایی که قصد دارند رفتارهای خلاق را پرورش دهند می تواند وخیم باشد(شل کراس، ترجمه جوادیان، 1369).
ج) اعتماد به نفس