منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، سوراخ، خروجی،، پاشش

پارامترهای اندازه قطر سوراخ‌های ورودی و خروجی بود. با دو انژکتور طراحی شده و انژکتور مرحله قبل آزمایش سه محفظه چرخش و سه صفحه اریفیس با قطرهای مختلف در دست بود، که با آزمایش‌های انجام شده مشاهده شد که افزایش هر یک از پارامترهای قطر سوراخ ورودی و خروجی، منجر به افزایش دبی و زاویه پاشش انژکتور می‌شود. اما افزایش دبی (و نیز کاهش آن)

  منابع پایان نامه ارشد درمورد سزارین، دکولمان، بارداری،جفت، سرراهی

دیدگاهتان را بنویسید