منابع و ماخذ پایان نامه تئوری طراحی

انژکتورهای جت-پیچشی ۱۳
۱-۳- خلاصه فصل ۱۳
فصل ۲: مروری بر ادبیات ۱۴
فصل ۳: طراحی ۱۷
۳-۱- تئوری طراحی ۱۷
۳-۱-۱- تئوری سیال ایده‌آل ۱۷
۳-۱-۲- تئوری مایع لزج ۲۴
۳-۲- روش طراحی ۲۵
۳-۲-۱- روند الگوریتمی طراحی انژکتور پیچشی ساده ۲۸
۳-۳- پارامترهای طراحی ۲۹
۳-۴- خلاصه فصل ۲۹
فصل ۴: ساخت و آزمودن انژکتور ۳۰
۴-۱- مقدمه ۳۰
۴-۲-

  منابع و ماخذ پایان نامه [m]، سوراخ، [m2]، Re

دیدگاهتان را بنویسید