منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، موضوع،، مناسب‌تر، انژکتور

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

دو قطعه نامطلوب بود.
در مرحله بعدی آزمایش دو انژکتور دیگر با زوایای پاشش ۶۰ و ۱۰۰ درجه طراحی و ساخته شد. در این مرحله از جنس آلومینیوم که نرم‌تر از فولاد بود، برای محفظه چرخش استفاده و در همین تغییر جنس مشاهده شد که دقت ساخت افزایش یافته و توزیع پاشش مناسب‌تر است. در کنار این موضوع، هدف از این مرحله از آزمایش بررسی اثر تغییر