منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۱-، اتمایزر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸، انژکتور، پیوست‌ها

آتی ۵۶
مراجع ۵۷
پیوست‌ها ۵۸

فهرست اشکال
شکل ۱-۱- شمایی از یک اتمایزر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
شکل ۱-۲ تفنگ انژکتور

  منابع و ماخذ پایان نامه تئوری طراحی

دیدگاهتان را بنویسید