منابع پایان نامه ارشد درمورد سزارین، دکولمان، بارداری،جفت، سرراهی

مشاوره قبل از بارداری را انجام می دهند و چون در حال تکامل هستند ، نیاز به کالری بیشتری دارند.
حاملگی پس از ۳۵ سالگی
بروز اختلالاتی در مادر مانند دیابت بارداری ،افزایش فشار خون بارداری،جفت سرراهی یا دکولمان جفت و زایمان سزارین به میزان اندکی افزایش می یابد. خطر های جنینی مربوط به سن مادر از برخی عوامل به شرح زیر ناشی می شود

  منابع و ماخذ پایان نامه ترازوی، لوله‌های، خط)....................................................................................................................................................................۴۲، ۴-۱۹-

دیدگاهتان را بنویسید