منابع پایان نامه ارشد درمورد سزارین، دکولمان، بارداری،جفت، سرراهی

مشاوره قبل از بارداری را انجام می دهند و چون در حال تکامل هستند ، نیاز به کالری بیشتری دارند.
حاملگی پس از ۳۵ سالگی
بروز اختلالاتی در مادر مانند دیابت بارداری ،افزایش فشار خون بارداری،جفت سرراهی یا دکولمان جفت و زایمان سزارین به میزان اندکی افزایش می یابد. خطر های جنینی مربوط به سن مادر از برخی عوامل به شرح زیر ناشی می شود

  منبع پایان نامه ارشد درموردمسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده

دیدگاهتان را بنویسید