منابع پایان نامه ارشد درمورد شایعتر، مادرزادی، نوزادانی، ۲۰۰۱

داروهای ضد تشنج افزایش می دهد. افزایش خطر حتی در زمانی که مادر ضد تشنج نمی گیرد ،وجود دارد،شایعترین نقیصه گزارش شده،با و یا بدون مصرف دارو توسط مادر،شامل شکاف های اروفاسیال و ناهنجاری های مادرزادی قلب است . شکاف ها ۱۰ برابر شایعتر از جمعیت عادی است .
در یک مطالعه اخیر در سال ۲۰۰۱ دریافتند که فقط در نوزادانی که با داروهای ضد

  مقاله با موضوعبازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید