منابع پایان نامه ارشد درمورد عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

مایع منی ممکن است در حین نزدیکی جنسی، با جنین تماس پیدا کند. سومین احتمال این که تماس سلول ژرم مذکر با داروها یا عوامل محیطی،ممکن است بروز ژن را تغییر دهد . افرادی که ممکن است در آن ها خطر ناهنجاری های مادرزادی جنین افزایش پیدا کند ، شامل سرایداران ،کارگران صنایع چوب ، آتش نشان ها ،کارکنان چاپخانه ونقاشان هستند .(۱۴)
۴-۴-۱- سن

  منابع و ماخذ پایان نامه ۴-۵-، طراحی....................................................................................................................................................................۳۴، ،

دیدگاهتان را بنویسید