منابع پایان نامه ارشد درمورد ناسازگاری، فنیل آلانین، عقب ماندگی

مرگ
داخل رحمی جنین
نارسایی جفت ،هیپوکسی جنین
فنیل کتونوری
میکروسفالی ،عقب ماندگی
افزایش سطح فنیل آلانین جنین
پره اکلامپسی- اکلامسی
تأخیررشدداخل رحمی، ترومبوسیتوپنی نوتروپنی ،مرگ جنین

ناسازگاریهای خونی مثل ناسازگاری RH
آنمی جنین – هیدروپس، زردی نوزادی-کاهش آلبومین
انتی بادی عبور کرده از جفت برعلیه سلول های جنینی دارای

  منبع پایان نامه درباره دانه بندی

دیدگاهتان را بنویسید