منبع پایان نامه درباره دانه بندی

نتایج بدین شرح گزارش شد که روش ECAR توانست در پاس های مختلف با کاهش ازدیاد طول و تغییرات دانه بندی فلز موجب افزایش استحکام تسلیم، استحکام نهایی و سختی گردید.

کلمات کلیدی:
دستگاه ECAR، فولاد کم کربن، پاس، استحکام تسلیم، نهایی سختی.

فهرست مطالب
عنوان

  مقاله با موضوعاعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید