منبع پایان نامه درباره سوشیانس، کنیم؟، چسان، نوارنی

دانلود پایان نامه

پی می آوریم: “رو به امشا سپندان و سوشیانس آوریم که داناترین، راست گفتارترین، یاری کننده ترین، به جنبش درآورده ترین و بزرگترین هستند”، “می خواهیم که سوشیانس ها شویم، می خواهیم که پیروز شویم چسان دروغ را از خود دور می کنیم؟ مانند سوشیانس ها دروغ را از خود دور خواهیم کرد.”، “پس باشد که از آنان باشیم که جهان را نوارنی کنیم ای مزدا، و

  منابع و ماخذ پایان نامه چرخش...................................................................................................................................................................................................۳۵، ، ،
این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید