منبع پایان نامه درباره d)، °۱۵۷.۵]۱۵[، c)، °۹۰،

دانلود پایان نامه

شماتیک فرایند شکل دهی CGP. ]12[ ۱۴
شکل (۲-۸) ساختار ریز دانه شده بر اثر فرایند CGP در پاس ۴.]۱۴[ ۱۵
شکل (۲-۹) شکل شماتیک قالب‌های مورد استفاده برای بررسی اثر زاویه ; مقادیر عبارتند از a ) °۹۰، b) °۱۱۲.۵، c) °۱۳۵ و d) °۱۵۷.۵]۱۵[ ۱۷
شکل (۲-۱۰) میکرو ساختار و الگوی SAED به دست آمده برای قالب‌های شکل ۲-۹ بعد از ۴ پاس. ]۱۵[ ۱۸
شکل

  منابع و ماخذ پایان نامه آزمایش.................................................................................................................................................................................۳۷، ۴-۶-، ،
این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید