منبع پایان نامه درباره ECAR، ۲-۶-۳-، صفحهای، فریت

دانلود پایان نامه

(() ۱۹
۲-۵- فرایند های پیوسته با ECAR ۲۱
۲-۶- فرایند نورد در کانالهای همسان زاویه دار(ECAR) ۲۲
۲-۶-۱- تأثیر لقی در فرایند ECAR ۲۳
۲-۶-۲- تأثیر فرایند ECAR بر فرم پذیری و ناهمسانگردی صفحهای ورق ۲۵
۲-۶-۳- تأثیر فرایند ECAR بر روی رسوبات شیمیایی موجود در میکرو ساختار ۲۶
۲-۶-۴- تأثیر فرایند ECAR بر روی ریز دانه شدن ذرات فریت و

  پایان نامه رایگان با موضوع دهنده،، آلی،، گیرنده،، هم‌زدن
این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید