واژه شناسی نظام زندان بانی

میهمان
آگوست 7, 2018 0 Comment

واژه شناسی نظام زندان بانی

2 – 10 – 1 حبس

سلب آزادی تن و اختیار خروج از محوطه ای خاص ( مانند زندان و سایر محیط های بسته ) برای مدتی معین به حکم دادگاه صالح ، که قبل از پایان مدت ، حالت انتظار برای آزادی وجود ندارد مگر در مواردی خاص به حکم قانون ( همچون آزادی مشروط و عفو محکوم ) مدت حبس ممکن است یک روز تعیین شود یا مدت های کوتاه و بلند دیگر و یا برای اتمام مدت عمر محکوم ( حبس ابد ) (59)
لازم به توضیح است که واژه حبس ، افاده معنی مجازات حبس می کند و به کارگیری آن به جای واژه کانون اصلاح و تربیت و زندان که اسم مکان است ، و عکس آن ، از اشتباهات فاحش و شایع در ادبیات حقوق جزایی به شمار می رود
در واقع اماکنی چون کانون های اصلاح و تربیت  و زندان ، محل حبس کردن است        ( 59 )
شایان ذکر است ، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1392  ، به جز مرتکبین قتل ، برای سایر انواع بزه ، حداکثر مدت حبس صادره برای کودکان معارض قانون ، 5 سال تعیین شده است

2 – 10 – 2 خودزنی

مجروح و زخمی کردن بدن توسط صاحب بدن با وسایل و آلات برنده از قبیل چاقو ، تیغ و

، تا حدی که خود کشی نباشد
اقدام به این عمل نامعقول معمولا برای مجروح جلوه دادن خود و استفاده نامشروع از این طریق به نحوی است که موجب مجازات دشمنان و یا رقبای خود شوند ، و یا با هدف ترساندن دیگران صورت می گیرد
در هر صورت نشانگر وجود حالت خطرناک در فاعل آن است
خودزنی به خودی خود و در حالت عادی جرم نیست اما استثنائا ، عمل خودزنی مطابق تبصره ماده ی 179 ، در محوطه کانون اصلاح و تربیت و زندان ممنوع است و متخلف طبق نظر شورای انضباطی ، تنبیه و یا در مراجع قضایی محاکمه می شوند
( 59 )

2– 10 – 3 ملاقات در زندان

ملاقات در لغت نامه دهخدا به معنی دیدار و رویارویی تعریف شده است و در زندان به معنی دیدار و رویارویی و ارتباط بستگان و دوستان و آشنایان زندانی با او در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
این ملاقات ها که گاه جز لاینفک حقوقو زندانیان است به اشکال زیر صورت می گیرد

2 – 10 –3 – 1 انواع ملاقات در زندان :

1: ملاقات تلفنی

شایع ترین نوع ملاقات در زندان ها دیدار و ارتباط تلفنی است که به طریق زیر صورت می گیرد

الف : ملاقات کابینی 

نوعی ملاقات است که خانواده زندانی با تعیین وقت قبلی در طول هفته به زندان مراجعه می کنند و در کابین مخصوصی که برای این منظور ساخته شده است و به صورت تلفنی با یکدیگر ملاقات و گفتگو می کنند

ب : ملاقات تلفنی شهری

نوعی ملاقات است که زندانی از طریق زندان و با هماهنگی مسوولان زندان با بستگان خود که در محیط شهری ( شهری که زندان در آن قرار دارد ) ارتباط برقرار می کنند

ج : ملاقات تلفنی بین شهری

همانند ملاقات شهری این ارتباط تلفنی انجام می شود
با این تفاوت که ارتباط بین شهری است
( شهر خارج محلی که زندان در آن واقع است )

2 : ملاقات حضوری

نوعی ملاقات است که زندانی با بستگانوخود در محیطی صمیمانه تر و بدون وجود حصار و مدت زمان بیشتری انجام می شود
این نوع ملاقات نیز به دو شکل زیر صورت می گیرد

الف :  ملاقات حضوری بدون حضور مامور مراقب

ب : ملاقات حضوری با حضور مامور مراقب (4) و ( 59 )