پایان نامه آموزش های مهارتی:/مطالعات امکان سنجی

  • امکان سنجی[1]

مطالعات امکان سنجی

امکان سنجی اندازه گیری میزان مفید بودن یک سیستم برای یک مجموعه ( سازمان ، شرکت و …) است و بررسی امکان سنجی فراگرد این اندازه گیری است . مرحله امکان سنجی بعد از مرحله تحقیق و شناخت مقدماتی انجام می پذیرد. فعالیت های اجرایی این مرحله شامل شناخت وضعیت فعلی سیستم ، تعیین نیازمندی های کاربران ، بررسی و تنظیم نیازها و در نهایت روش طراحی مشترک می باشد. پس از اطمینان  خاطر از اینکه ایده طرح مورد نظر برای اجرا مناسب تشخیص داده شده از طریق مطالعه امکان سنجی مفصل ، اطلاعات جدیدی را در مورد تامین مالی، جزییات هزینه سرمایه و غیره مهیا می سازد.به عبارتی مطالعه امکان سنجی آخرین مرحله در تنظیم پیشنهادی طرح است که ممکن است توسط متصدی طرح، مشاوران یا کارشناسان انجام شود . در این مرحله با دریافت سیاست های کلان  امکان پذیری و عملی بودن پروژه ها از جهات مختلف ارزیابی می گردد . با مشخص شدن نتایج این مرحله احتمال دارد از پروژه صرف نظر گردد و گاه علی رغم اقتصادی بودن ، ممکن است پروژه به دلایل استراتژیک انتخاب و برای اجرا اقدام گردد. به همین لحاظ لازم است به پرسش ها و خواسته های کلی مدیریت پاسخهای شایسته ای داده شود . پرسش های ذیل اساس مطالعات امکان سنجی است .

– آیا از حیث فنی انجام پروژه ممکن است ؟

– آیا باتوجه به منابع موجود و یا قابل جذب در سازمان امکان اجرای پروژه وجود دارد ؟

– آیا به لحاظ اقتصادی ، در آمدهای حاصله از تحقیق و اجرای پروژه بر هزینه های آن و هزینه عدم استفاده از پروژه های دیگر فزونی می یابد و اساسا اقتصادی است یا خیر؟

– آیا سازمان در زمان بندی مورد نظر قادر به اجرا و  بهره مندی از پروژه خواهد بود ؟

لذا می توان گفت که با طرح این پرسش ها امکان پذیری پروژه های انتخابی به لحاظ فنی ، اقتصادی، قانونی ، عملیاتی و زمانی مورد سنجش قرار می گیرد (فرضی ، 1384 )

مطالعات امکان سنجی ، امکان انجام یک فعالیت اقتصادی،فیزیکی،اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد که جنبه های اقتصادی یک مطالعه امکان سنجی معمولا شامل ، تحلیل مالی به منظور تعیین امکان سنجی مالی و تحلیل تقاضای بازاربه منظور مشخص نمودن امکان سنجی بازار است (Burchell Listokin , 1978) مطالعه امکان سنجی عمدتا بر روی منافع و هزینه های یک تجارت مشخص و یا سازمانی متمرکز می شود ، در حالیکه تحلیل هزینه و فایده بیشتر بر منافع و هزینه های وارده بر جامعه تاکید دارد ( Vanhove , 2005 ) .

هدف از امکان سنجی این است که به صورت هدفمند نقاط ضعف و قوت یک کسب و کار ، مشارکت ، فرصت ها و تهدیدها ی محیطی، منابع مورد نیاز برای انجام کار و در نهایت چشم انداز موفقیت را مورد بررسی قرار دهد( سلامات ، 1391 ) .

[1]– Feasibility study

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور