پایان نامه حقوق دریاها/:مفاد عهدنامه سو لاس

مفاد عهدنامه

هدف اصلی از تدوین عهدنامه سو لاس، تعیین حداقل استانداردهایی برای ساختمان، تجهیزات و فعالیت کشتی‌ها به‌منظور تضمین ایمنی آن‌ها است. کشورها باید از انطباق کشتی‌های تحت پرچم خود با این ملزومات اطمینان حاصل نمایند و گواهینامه‌هایی برای بررسی و اثبات این انطباق توسط این کنوانسیون طراحی‌شده است. ملزومات کنترلی همچنین به کشورهای عضو اجازه می‌دهد کشتی‌های کشورهای دیگر عضو را در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر اعتقاد به عدم انطباق کشتی و تجهیزات آن با ملزومات این کنوانسیون، مورد بازرسی قرار دهند (این فرایند با عنوان کنترل و بازرسی کشتی‌های خارجی شناخته می‌شود).

کنوانسیون SOLAS از يك متن اصلي شامل مقدمه و سيزده ماده كه به مسائل كلي همچون دامنه شمول، تعهدات اعضاء، نحوه اصلاح كنوانسيون، نحوه الحاق، لازم‌الاجرا شدن و شرط خروج از كنوانسيون مي‌پردازد تشکیل‌شده و يك الحاقيه كه بدنه اصلي كنوانسيون را تشكيل می‌دهد و شامل دوازده فصل به شرح ذيل می‌باشد که عبارت‌اند از:

فصل یک: مفاد كلي، شامل تعاريف، انواع بازرسي کشتی‌ها، انواع گواهینامه‌های كشتي، مدت اعتبار گواهینامه و غيره.

فصل دو- بخش اول: سازه، ساختار تقسیم‌بندی فرعي و تعادل، ماشين‌آلات و تأسيسات برقي شامل الزامات ساخت كشتي و رعايت موارد مربوط به تعادل كشتي.

فصل دو- بخش دوم: ساختار حفاظت در مقابل آتش، رديابي آتش و اطفاي حريق، شامل مقرراتي درباره سامانه‌های اخطاردهنده و اطفاي حريق، جنس ساختمان كشتي براي مقاومت در برابر آتش‌سوزي و … بسته به نوع و طول كشتي است.

فصل سه: وسايل و ترتيب نجات جان اشخاص، شامل تعداد قایق‌های نجات، ساختمان آن‌ها، ساير وسايل نجات و محل نصب آن‌ها در كشتي می‌باشد.

فصل چهار: ارتباطات راديويي، شامل الزامات حمل تجهيزات مختلف راديويي، اعلام اضطرار، به گوش باش راديويي و غيره مي‌گردد.

فصل پنج: ایمنی دریانوردی، شامل مقررات ناوبري و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی دريايي براي جلوگيري از تصادم و غيره است.

فصل شش: حمل كالا، اين بخش شامل مقررات و روش‌هاي خاصي جهت بارگيري، خصوصيات بارهاي مختلف و نيازمندي‌هاي تجهيزاتي جهت حمل بار، نحوه مهار بارهاي مختلف در انبارها و حمل غلات مي‌باشد.

فصل هفت: حمل كالاهاي خطرناك شامل مقرراتي درزمينه طبقه‌بندی، علامت‌گذاری، احتياطات لازمه و در مورد حمل این‌گونه كالاها مي‌باشد، مكمل اين بخش آيين‌نامه بين‌المللي براي مواد خطرناك دريايي می‌باشد.

فصل هشت: كشتي‌هاي اتمي، به‌طور مختصر، مقررات خاصي را در مورد كشتي‌هاي باري و مسافري كه با نيروي اتمي (هسته‌اي) حركت می‌کنند، بيان می‌کنند.

فصل نه: در اين بخش مقررات مربوط به مديريت عمليات ايمني کشتی‌ها ارائه گرديده است، به‌واسطه اين بخش آیین‌نامه بين‌المللي مديريت ايمني لازم‌الاجرا گرديده است.

فصل ده: معيارهاي ايمني جهت ايمني شناورهاي تندرو است، به‌واسطه اين بخش آیین‌نامه بین‌المللی شناورهاي تندرو كه كليه مقررات خاص این‌گونه شناورها را در بردارد لازم‌الاجرا می‌گردد.

فصل يازده – بخش يك: بازرسي‌هاي اضافي در رابطه با ايمني است. در اين فصل مقررات مربوط به برخي بازرسي‌هاي اضافي خصوصاً كنترل و بازرسي ايمني كشتي‌ها توسط كشور صاحب‌بندر و بازرسي‌هاي اضافي مربوط به شناورهايي خاص ارائه گرديده است.

فصل يازده – بخش دو: اقدامات ويژه جهت ارتقاء امنيت دريانوردي ارائه گرديده است.

فصل دوازده: اقدامات ايمني بيشتر براي کشتی‌های فله‌بر ارائه گرديده است.

همچنين اين كنوانسيون داراي يك ضميمه هست كه شامل نمونه فرم لازم‌الاجرا از سوي كشورهاي عضو می‌گردد. البته لازم به توضيح است پس از لازم‌الاجرا گرديدن پروتكل 1988 كنوانسيون SOLAS، شكل گواهینامه‌ها مطابق با سيستم هماهنگ بازرسي صدور گواهينامه-هاي فني و ايمني تغييرات مختصري یافته‌اند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران