پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

بهینه‌سازی ۵۲
فصل چهارم: ۵۳
۴-۱ مدلسازی پیل سوختی پلیمری با استفاده از حل تحلیلی ۵۴
۴-۱-۱ مدلسازی کانال ۵۴
۴-۱-۲ مدلسازی MEA ۵۵
۴-۱-۳ متدولوژی حل معادلات ۵۷
۴-۲ معتبر سازی مدلسازی با آزمایشات عملی ۵۷
۴-۳ پارامترهای ثابت مدلسازی ۶۱
فصل پنجم: ۶۲
۵-۱ مقادیر برازندگی های به دست آمده از حل تحلیلی ۶۳
۵-۲ اجرای الگوریتم ژنتیک

  منابع پایان نامه ارشد درمورد عموزاده، خاله، ،اتوزومی،
این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید