پایان نامه رایگان با موضوع رسپتورها، وزن،، آکاتیزی،، ترمور،

دانلود پایان نامه

اول

کلیات

۱-۱. ضرورت و اهمیت موضوع
آریپیپرازول یک داروی ضد سایکوز آتیپیکال است که با ترکیبی از فعالیت آنتاگونیستی رسپتور ۵-HT2A و پارشیال آگونیستی رسپتورهای۵-HT1A و D2 دوپامین اثر درمانی خود را نشان می‌دهد. از طرفی با اثرات خود بر این رسپتورها باعث بروز عوارض ناخواسته‌ای مثل افزایش قابل توجه وزن، آکاتیزی، ترمور، دیسکینزی

  منبع پایان نامه درباره ۲-۲-، ۲-۱-، ۲-۳-، ۲-۳-۱-

دیدگاهتان را بنویسید