پایان نامه رایگان با موضوع پلاسما، تغلیظ، مدفوع، نمود،

از متد پیش تغلیظ دارو با میکرواستخراج فاز مایع به کمک هالوفایبر می‌توان مقادیر بسیار کم این دارو را در پلاسما و ادرار تغلیظ و استخراج نمود، سپس با دستگاه HPLC اندازه‌گیری کرد. از آنجا که دفع این دارو عمدتاً از طریق مدفوع است و با توجه به نیمه ی عمر آن، می‌توان از نمونه ی پلاسما افراد جهت آنالیز استفاده نمود. این روش بسیار جدید

  منبع پایان نامه ارشد درموردمسئولیت مدنی، جبران خسارت، تعهد ضمنی

دیدگاهتان را بنویسید