مفهوم اصل و روش اط دیدگاه روانشناختی

میهمان
آگوست 7, 2018 0 Comment

آشنایی با مفاهیم 1-1-2-مفهوم اصل در فارسی و عربی، واژه اصول (جمع اصل) در چندین معنا به کار رفته است: اصل در معنای مقابل فرع: یعنی هر آنچه وجود فرع […]

نقش و اهمیت رسانه و رادیو در اموزش

میهمان
آگوست 6, 2018 0 Comment

4 تعریف رسانه رسانه عبارتست از محملی که پیامها را منتقل می کند رسانه ها ارتباطات را به شکلی سریعتر ،‌موثرتر و کارآمدتر به گیرنده انتقال می دهند در قرون […]

حفاظت از کودکان در برابر خطرات اینترنتی

میهمان
0 Comment

حفاظت از کودکان در برابر خطرات اینترنتی به منظور حفظ کردن کودکان در اینترنت سه شیوه دفاعی وجود دارد: آموزش، نظارت و نرم افزارهای فیلترینگ کامپیوتری مهمترین شیوه آموزش است […]

رویکردهای تفکر انتقادی از نظر روانشناختی

میهمان
آگوست 5, 2018 0 Comment

– رویکردهای تفکر انتقادی به طور کلی دو رویکرد در زمینۀ تفکر انتقادی وجود دارد. رویکرد نخست معتقد است که تفکر انتقادی شامل مجموعه ای از مهارت ها و نگرش […]

مسئولیت بعنوان فرض معرفت­شناسی تعلیم و تربیت

میهمان
0 Comment

مسئولیت بعنوان فرض معرفت­شناسی تعلیم و تربیت فلسفه­های سنتی همچون ایدئالیسم، رئالیسم و تومیسم انسان را به عنوان موجودی اندیشمند و استدلالی تلقی می­کنند. مثلاً حاکمانِ حکیم افلاطون گروهی از […]

تاثیر مثبت دین و معنویات بربهداشت روان وافزایش امید

میهمان
0 Comment

والاترین نوع امیدواری قرآن مجید آرزو و امیدی را که متوجه ارزش های والای انسانی باشد و رنگ خدایی به خودگیرد برترین آرزوها و امیدها دانسته است. آنجا که می […]