مقاله با موضوع میانگین، معیار، دریافت

admin3
نوامبر 28, 2018 0 Comment

20,3 درصد)، طولانی بودن زمان اداری فرایند اخذ وام 59 نفر( 18,4 درصد ) بیان کردند. جدول شماره(33-4) عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان اعتبارات مشکلات وام تعداد […]

مقاله با موضوع بخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار

admin3
0 Comment

ترین عاملی که بیشتر افراد وام گیرنده در بخش خدمات توانسته اند شغل ایجاد نمایند این است که درآمد کافی با ایجاد مشاغل وابسته به کشاورزی نمی توانستند داشته باشند […]

مقاله با موضوع بخش صنعت، اطلاعات مربوط، بخش اقتصاد

admin3
0 Comment

برخورداری از مسکن افراد وام گیرنده نشان می دهد که از 320 نفر وام گیرنده، 204 نفر(63,8 درصد) از افراد دارای مسکن می باشند و 116نفر( 36,3 درصد ) از […]

مقاله با موضوع امام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار

admin3
0 Comment

و صیادی: از نظر صید و صیادی، دماغه رودخانه های نسبتا بزرگ لنگرود خصوصا در ساحل چمخاله محل تخم ریزی ماهیان است. صید ماهی در ساحل چمخاله رقم نسبتا خوبی […]

مقاله با موضوع تولید، کشاورزی، میزان

admin3
0 Comment

دهد که در اغلب روستاهای دهستان کشت می شود. سطح زیر کشت چای در این دهستان 1309 هکتار و محصول سالانه آن 9455 تن است. پس از چای 804 هکتار […]

مقاله با موضوع اطلاعات مربوط، مصرف کنندگان، شهرستان رشت

admin3
0 Comment

فلزی 1 2 صنایع کانی غیر فلزی 7 47 صنایع سلولزی و شیمیایی 4 20 اطلاعات مربوط به تعداد شاغلین در دسترس نمی باشد. منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت […]

مقاله با موضوع اطلاعات مربوط، ارزش افزوده، کسب و کار

admin3
0 Comment

درصد روستاهای دریاسر، 82/81 درصد روستاهای مریدان دارای دبستان می باشند. 100 درصد روستاهای گل سفید و دریاسر دارای مسجد می باشند. 100 درصد روستاهای چاف،گل سفید، دریاسر و مریدان […]

مقاله با موضوع نرخ رشد، بازنشستگان، دانش آموزان

admin3
0 Comment

این رودخانه مشکل عمده ای ندارد. جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ویژگی اساسی رودخانه لنگرود نام رودخانه طول ( کیلومتر) مساحت حوضه آبریز(کیلومتر مربع) متوسط دبی سالانه متر […]

مقاله با موضوع بهره بردار

admin3
0 Comment

دارد که از نظر کشاورزی بسیار مناسب و مفید است. خاک های دانه ریز به آسانی توسط رود ها و سیلاب ها به دریا حمل و در مصب آنها انباشته […]

مقاله با موضوع درجه حرارت، استان مازندران، بهره بردار

admin3
0 Comment

حدی که حیات آن را اداره کند نشان می دهد و آن را به صورتی که فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه را پیش ببرد طلب می کند. در مورد آب نیز […]