مقاله با موضوع درجه حرارت

admin3
نوامبر 28, 2018 0 Comment

دانش انسانها به عمل می آید.( بدری فر، 1381، 53 ). از نظر آب و هوایی این شهرستان دارای اقلیم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلی، جلگه ای، پایکوهی […]

مقاله با موضوع کسب و کار، بهره بردار، چشم انداز

admin3
0 Comment

باشد. در این راهبرد اعتقاد بر این است که جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در نواحی روستایی، با گسترش اعتبارات در میان جوامع روستایی می توان با تقویت اقتصادهای […]

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

admin3
0 Comment

خرد، می توان به بنیاد توسعه سانگی13 اشاره کرد که در سال 1989 تشکیل، و در شهرستان حضره در استان سر حد شمال غربی پاکستان شروع به فعالیت کرد. این […]

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، عرضه کنندگان، زنان سرپرست خانوار

admin3
0 Comment

اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی (ASA) این سازمان ها غیر دولتی بزرگ هستند( Xiali , 2010,4). در کشور ما […]

مقاله با موضوع توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

admin3
0 Comment

در سطح منطقه قرار گیرند. از آنجا که کشاورزی تنها وسیله امرار معاش برای اکثر مردم فقیر است، بخش کشاورزی طبیعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژیهای توسعه روستایی است و […]

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، کسب و کار

admin3
0 Comment

کار نبوده و یا درآمد کافی را از کار خود بدست نمی آورند. فقرا با دریافت اعتبارات خرد می توانند اقدام به ایجاد یک واحد کسب و کار جدید کرده […]

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

admin3
0 Comment

است که در مقابل اسناد معینی به شخص ثالث یا به حواله کرد او وجهی پرداخت نماید. افزایش درآمد، پس انداز و میزان اعتبارات به عنوان عامل سومی برای سرمایه […]

مقاله با موضوع کسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد

admin3
0 Comment

اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای […]

مقاله با موضوع بازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده

admin3
0 Comment

بدست آمد. 1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبه در تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این […]

مقاله با موضوع اعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

admin3
0 Comment

جعفر یعقوبی در سال 1384 در مقاله ای به عنوان “بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان ” با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه […]