منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، موثرند، بالا،، مخروطی

چکیده
به دلیل پاشش مخروطی و راندمان پودر شدن بالا، از انژکتورهای پیچشی در کاربردهای متعددی مانند اتمیزه کردن سوخت و اکسیدکننده در محفظه احتراق موشک‌های با سوخت مایع استفاده می‌شود. دانستن پارامترهای موثر در عملکرد آنها برای بالا بردن کیفیت و بازده احتراق مورد توجه است. پارامترهای مهمی که بر رفتار انژکتور پیچشی موثرند شامل

  منابع و ماخذ پایان نامه ۴-۸-، s1b2.................................................................................................................38، s1b1.................................................................................................................38، ۴-۷-

دیدگاهتان را بنویسید