منابع پایان نامه ارشد درمورد معکوسی، تراتوژن، داروها، رشدو

که شامل کاهش رشدو نقص های شناختی و رفتارهای بعدی نیز می شود.
طیف گسترده نتایج نشان دهنده پیچیدگی تعامل بین فاکتورهای خطرناک بیولوژیک واجتماعی و فاکتورهای محافظ است . استرس های روانی در دوران بارداری نیز تأثیر معکوسی بر روی تکامل جنین دارند. عواملی که تراتوژن بودن آن ها معلوم شده است عبارتند از برخی از داروها ( چه آنهایی که توسط

  مقاله با موضوعبخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید