منبع پایان نامه درباره مشفقانه، رسانیدن، پیشه،، سپاسگزاری

تقدیم به
پدر و مادر (روحش شاد) عزیزم که در رشد و اعتلای من از هیچ زحمتی فروگذار نبودند.
و
به همسر عزیزم که استوارترین تکیه گاه زندگی ام است.
و
دختر گلم که امید زندگی ام است.

سپاسگزاری

با سپاس بی دریغ خدمت استاد گران مایه خود آقای دکتر هنر پیشه، استاد راهنمای محترم که مرا صمیمانه و مشفقانه در به انجام رسانیدن این

  مقاله با موضوعدرجه حرارت، استان مازندران، بهره بردار

دیدگاهتان را بنویسید