پایان نامه حقوق با موضوع : نظام های حقوقی

نگاه اسلام به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست چگونه است؟
آیا قانون به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست توجه کرده است؟

چه موانعی بر سر قبول فرزندخواندگی وجود دارد؟
آیا دادگاه ها بر روی مسئولیت فرزندخواندگی نظارت دارند؟
1-4- فرضیات تحقیق:
بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باب ضرورت”فرزندخواندگی”که به اصلاح رفتارهای خانواده بیانجامد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیان ابعادحقوقی فرزندخواندگی به هنگام پذیرش فرزندبرای همسران.
توجه بیشتر درچشم انداز آینده دولتمردان نسبت به فرزندان به جامانده از حوادث غیرمترقبه.
توجه به مبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی برای حمایت ازکودکان.
توجه به مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده
1-5- پیشینه تحقیق:
خداوند از ابتدا در دل والدین مهر و محبت را قرار داده است که به محض تولد کودکان، لحظه ای از آنها غفلت نمی کنند و شادی آنها را شادی خود و ناراحتی آنها را ناراحتی خود تلقی می کنند و این همان «عِرق» است که در پیشینیان ما از ائمه معصومین (ع) به ما رسیده است. از آنجا که فرزندخواندگی حتی قبل از اسلام مطرح بوده است و پس از ظهور اسلام نیز بدان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.بنابراین، در این مجموعه بر آنیم تا تاریخچه ای از پیشینه فرزندخواندگی در تطور تاریخی مورد بررسی قرار بگیرد.
1-6- ضرورت و اهمیت تحقیق:
امروزه بیش از گذشته جوامع بشری با کودکان باقی مانده از حوادث مختلفه مانند جنگ، زلزله، سیل و مانند آن، رو برو هستند. بی توجهی به این کودکان، عواقب غیرقابل جبرانی را به وجود می آورد. دست های مهربان و گرم همراه با دل های مملو از شفقت و رحمت را می طلبد تا به این کودکان بی سرپرست و بد سرپرست توجه شود تا در آینده به بزهکاران اجتماعی بدل نشوند؛ زیرا دامن همه جامعه را خواهد گرفت. همه نهادهای اجتماعی اعم از بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان هلال احمر، بیمارستان ها، مراکز حقوقی و مشاوره کودکان، اندیشمندان دانشگاهی و محققان و دادگاه های سراسر کشور و همراهی خانواده های بدون فرزند و غیره باید به ضرورت این مسئله مهم توجه نمایند و با توجه که از بین رفتن یک نفر از دیدگاه قرآن، برابر بر قتل نفس همه است، ضرورت دارد با توجه به اینکه به موقعیت زمانی، در حفظ و نگهداری فرزندان این مرز و بوم نهایت تلاش مبذول گردد. زیرا حفظ سرمایه های یک کشور بستگی به حفظ سرمایه های انسانی است. امروزه در همه جوامع به این مسئله اذعان دارند؛ دست پیری زود رس بر سر کشورها کشیده شده است و عدم مراقبت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست مساوی با نسل کشی است.
با توجه به اهمیت بحث فرزندخواندگی اذهان جامعه را برای پذیرش فرزندان بی سرپرست آماده نمود و با مطالعات دقیق از دیدگاه های اسلامی و روانشناسی در جهت رفع مشکلاتی که در سر راه فرزندان بی سرپرست وجود دارد، تلاش نمود و به معرفی الگوهای برتر خانواده های موفق در تعالی فرزندان بی سرپرست پرداخت و جامعه را از عواقب و آثار نامطلوب کودکان رها شده، آگاه نمود.
1-7 اهداف تحقیق:
-اهمیت وضرورت توجه جامعه به فرزندخواندگی وجلوگیری ازرشدمعضلات اجتماعی.
-نظارت برپرورشگاه هایی که به مراقبت کودکان بی سرپرست می پردازند.
-فراهم کردن بسترپذیرش فرزندخواندگی به ویژه درجامعه اسلامی توسط اندیشمندان وحقوقدانان دربین خانواده های بدون فرزند .
-نظارت دقیق تردادگاه هامبنی برتحقق حقوق کودکان بدسرپرست وبی سرپرست بعدازوفات والدین آن ها.
-نظارت برمبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی.
-تحلیل وبررسی مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده ومشکلات آن.
-تحلیل یررسی قوانین جدید ورفع ایرادات قوانین قبلی درجهت حل مشکلات فرزندخواندگی.
-بررسی تحلیل فقهی درباب پذیرش یاعدم پذیرش بحث فرزندخواندگی در اسلام.
-رعایت حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست همانند فرزندان اصلی خانواده در تأمین خوراک، حق تحصیل، تفریح و بازی، احترام و پرهیز از خشونت.
1-8-روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای و میدانی بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی مختلف استفاده شده است. در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق و فقها بیان گردد.
1-9-ساختار تحقیق:
این پایان نامه از 5 فصل اصلی تشکیل شده است:
درفصل اول به کلیات که شامل چکیده،مقدمه،سوالات وفرضیات واهداف پرداخته شده ودر فصل دوم، به بررسی خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. همچنین مشکلات خانواده و مصادیق منجر به فرزندخواندگی و واژه شناسی و همچنین تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و نگاهی نو به این معضل اجتماعی و وضعیت کودکان خیابانی مورد ارزشیابی قرار گرفته است .درفصل سوم به بررسی پیشینه تاریخی فرزندخواندگی پرداخته و سپس به ذکر تحلیل فقهی فرزندخواندگی وبه بیان نظر فقها در این باره می پردازد همچنین جایگاه نسب در شرع اسلام و کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی موردبررسی قرارمی گیرد.
در فصل چهارم، شرایط فرزندخواندگی از لحاظ حقوقی و تشریفات قانونی اخذ فرزند خوانده، قانون حاکم بر فرزندخواندگی، موانع فرزندخواندگی و مرجع صالح در واگذاری طفل به فرزندخواندگی مطرح می گردد و در پایان درفصل پنجم به نتیجه گیری مباحث، خاتمه می یابد.
فصل دوم:
مبانی نظری وبررسی خانواده ازدیدگاه اسلام
2-1- خانواده و حقوق کودکان از دیدگاه اسلام
2-1-1-توجه اسلام به خانواده:
در مجموعه توصیه ها و احکام شریعت به موضوع خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحکام و استمرار این نهاد و نیز رعایت حقوق و مصالح اعضای آن با ایجاد ساختار خاص روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است نکته قابل توجه این است که در یک سو این دستورات یکسری جنبه حقوقی ندارند بلکه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع بسیاری از آنها دستورالعمل های اخلاقی اند مانند: مهربانی کردن، احترام نمودن، نصیحت کردن، چشم پوشی کردن از خطاها و لغزش ها. سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دینی در برخورد با فرزندان و به طور کلی کودکان و اعضای خانواده تأکید فراوان آنها و خوش خلقی و برحذر داشتن از بداخلاقی به خوبی نشان دهنده این جهت گیری است از سویی دیگر برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن سبب شده که حمایت از حقوق کودکان بیشتر در چارچوب خانواده مطرح شد و در نتیجه مجموعه ی حقوقی کودکان با حقوق فرزندان دارای اشتراکات فراوان و گاه در هم تنیده باشد استیفای حقوق و نیز مسئولیت حقوقی و کیفری و به تعبیر دیگر پایان یافتن کودکی در امور گوناگون متفاوت است. مثلاً برای تملک بلاعوض مانند قبول هبه ممیز بودن کودک کافیست درباره ی مسئولیت حقوقی و کیفری و نیز حق اداره امور غیر مالی خویش پایان کودکی با رسیدن به سن بلوغ در قانون و برای تصرف در اموال خود با اثبات رشد و بلوغ تحقق می یابد. برای انعقاد عقد نکاح دختران 13 تمام سال شمسی و پسران 15 سال تمام شمسی و در سنین پایین تر اذن ولی و تشخیص دادگاه لازم است.
2-1-2-تعریف کودک:
کودک، به معنای انسان کم سنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه ی بچه بیشتر به همین معنا به کار می رود. واژه شیرخوار معنای خاص تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می شود. نوزاد نیز به دوره ی شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می شود (رجوع کنید به دهخدا ذیل واژه بچه، شیرخوار، کودک، نوزاد).

در نظام های حقوق گوناگون کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام های جدید حقوق، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن تنها عامل تمایز دهنده ی کودکی از بزرگسالی است ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی ناظر بر بلوغ فرد است که از یکسو و پدید آمدن برخی دگرگونی های جسمی و از سوی دیگر قوای عقلی، ادراکی و روانی رشد می یابد غالب شدن معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از نشانه های بلوغ است. می توان گفت که در همه ی نظام های حقوقی شرط پایان یافتن دوره کودکی رسیدن به مرحله ای از رشد جسمی همراه با رشد عقلی است.
در حقوق ایران نیز کودک به کسی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (ایران، قوانین و احکام، 1364 ش، قانون مجازات اسلامی، ماده 49، تبصره 1) و سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمری و سن بلوغ دختر 9 سال تمام قمری.
در فقه اسلامی کودک به ممیز و غیر ممیز تقسیم می شود کودک ممیز کودکی است که خوب و بد، نفع و ضرر را از هم بازشناسد و اجمالاً از داد و ستدها و معاملات سر در بیاورد. در حقوق ایران مطابق نظر مشهور در فقه امامی کودکان تا هفت سالگی غیر ممیز و پس از آن ممیز قرار داده می شوند.
2-1-3-کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی :
کودکان در گروه جامعه انسانی، نخستین کسانی هستند که در معرض هجوم مستقیم انواع ناگوارها فشارها و مشکلات ناشی از زندگی بزرگترها قرار می گیرند و آن را تحمل می کنند. امروزه میلیون ها کودک در سراسر جهان به خاطر بی سرپرستی و بد سرپرستی، آوارگی های ناشی از جنگ ها و بلاهای طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماری های خطرناک، اعتیاد والدین و مشکلات ناشی از طلاق، در شرایط دشواری به سر می برند، یا در چنگال افراد پلید به انواع سو استفاده های انسانی مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری تن می دهند و حقوق آن ها نقض می شود.
البته چگونگی نقض حقوق کودکان در نقاط مختلف جهان متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه بیشتر با فقر و پیامدهای ناشی از آن مانند سوءتغذیه، کمبود امکانات بهداشتی، درمانی و تحصیلی درگیرند در حالیکه در کشروهای توسعه یافته مشکلات اخلاقی و ضعف بنیاد خانواده گریبانگیر کودکان است. خوشبختانه در کشورهای مسلمان به سبب وجود استحکام در بنیاد خانواده و گرایش های دینی و اعتقادی و آشنایی بیشتر با احکام اسلامی، وضعیت حقوقی کودکان جایگاه نسبی مناسب تری دارد. اسلام بیشتر از مکتب های دیگر برای کودکان حقوق قائل شده است و با رعایت این حقوق آینده کشور با وجود انسان های شایسته تضمین خواهد شد.
2-1-4-والدین مسئول اصلی رعایت حقوق کودک :
در کنوانسیون حقوق کودک، بیشترین مسئولیت در رعایت حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شده است چنانکه در ماده 18 کشورهای طرف کنوانسیون متعهد شده اند بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک مسئولیت مشترکی در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل آورند. والدین با قیم قانونی مسئولیت عمده ی را در رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی ترین مسئله آنان حفظ منافع عالیه کودک است.
در آموزه های اسلامی نیز بیشترین مسئولیت در قبال کودک بر دوش والدین است، زیرا کودک برکت خانواده و نعمت وحسنه ی است که خداوند به پدر و مادر ارزانی کرده است، از این رو قدر جایگاه آن را بدانیم و به وظایف خود در برخورد با این نعمت الهی عمل کنیم. سزاوارترین افراد به رعایت حقوق کودک پدر و مادر هستند، زیرا آنها دلسوزترین افراد در حق او هستند.
2-1-5-اسلام و سفارش به رعایت حقوق کودکان :
در اسلام، همه ی کودکان از دختر و پسر حقوق و مزایای معینی دارند و همگان از اعمال هرگونه خشونت و بی رحمی در حق آنان بازداشته شده اند. این در حالی است که پیش از اسلام میان اعراب و دیگر اقوام کودکان دروضع نامناسبی قرار داشتن و از کمترین حقوق عادی نیز بهره مند نبوده اند آنان با هر بهانه ای کوچکی از جمله رهایی از فقر و هزینه زندگی آنها را از میان بر می داشتند. در این میان شرایط دختر بسیار دردناک تر بود بزرگان عرب و افراد سرشناس داشتن دختر را برای خود ننگ و عاری می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند و چنانه خداوند در قرآن می فرماید: «هرگاه یکی از آنان را به دختر مژده بدهند چهره اش سیاه می شود در حالیکه خشم خود را فرو می خورد و از بدی آنچه به او بشارت داده شود از قبیله خود روی می پوشانند که آیا او را با خواری نگه دارد یا در خاک پنهانش کند و چه بد داوری می کنند».
اسلام با آمدن خود در قالب تعبیرهابی زیبا در این باره نه تنها مردم را از آن عادت های زشت باز می داشت بلکه ارزش کودکان را در جامعه را در جامعه افزایش داد و از آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *