مقاله با موضوع میانگین، معیار، دریافت

20,3 درصد)، طولانی بودن زمان اداری فرایند اخذ وام 59 نفر( 18,4 درصد ) بیان کردند.…

مقاله با موضوع بخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار

ترین عاملی که بیشتر افراد وام گیرنده در بخش خدمات توانسته اند شغل ایجاد نمایند این…

مقاله با موضوع بخش صنعت، اطلاعات مربوط، بخش اقتصاد

برخورداری از مسکن افراد وام گیرنده نشان می دهد که از 320 نفر وام گیرنده، 204…

مقاله با موضوع امام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار

و صیادی: از نظر صید و صیادی، دماغه رودخانه های نسبتا بزرگ لنگرود خصوصا در ساحل…

مقاله با موضوع تولید، کشاورزی، میزان

دهد که در اغلب روستاهای دهستان کشت می شود. سطح زیر کشت چای در این دهستان…

مقاله با موضوع اطلاعات مربوط، ارزش افزوده، کسب و کار

درصد روستاهای دریاسر، 82/81 درصد روستاهای مریدان دارای دبستان می باشند. 100 درصد روستاهای گل سفید…

مقاله با موضوع اطلاعات مربوط، مصرف کنندگان، شهرستان رشت

فلزی 1 2 صنایع کانی غیر فلزی 7 47 صنایع سلولزی و شیمیایی 4 20 اطلاعات…

مقاله با موضوع نرخ رشد، بازنشستگان، دانش آموزان

این رودخانه مشکل عمده ای ندارد. جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ویژگی اساسی رودخانه…

مقاله با موضوع بهره بردار

دارد که از نظر کشاورزی بسیار مناسب و مفید است. خاک های دانه ریز به آسانی…

مقاله با موضوع درجه حرارت، استان مازندران، بهره بردار

حدی که حیات آن را اداره کند نشان می دهد و آن را به صورتی که…