مقاله با موضوع بخش صنعت، کارشناسان، کسب و کار

ترین عاملی که بیشتر افراد وام گیرنده در بخش خدمات توانسته اند شغل ایجاد نمایند این است که درآمد کافی با ایجاد مشاغل وابسته به کشاورزی نمی توانستند داشته باشند ، علی رغم این که... دنباله مطلب

مقاله با موضوع بخش صنعت، اطلاعات مربوط، بخش اقتصاد

برخورداری از مسکن افراد وام گیرنده نشان می دهد که از 320 نفر وام گیرنده، 204 نفر(63,8 درصد) از افراد دارای مسکن می باشند و 116نفر( 36,3 درصد ) از افراد فاقد مسکن می باشند. بررسی وضعیت... دنباله مطلب

مقاله با موضوع امام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار

و صیادی: از نظر صید و صیادی، دماغه رودخانه های نسبتا بزرگ لنگرود خصوصا در ساحل چمخاله محل تخم ریزی ماهیان است. صید ماهی در ساحل چمخاله رقم نسبتا خوبی را شامل است. اهمیت و وسعت صید و... دنباله مطلب

مقاله با موضوع اطلاعات مربوط، مصرف کنندگان، شهرستان رشت

فلزی 1 2 صنایع کانی غیر فلزی 7 47 صنایع سلولزی و شیمیایی 4 20 اطلاعات مربوط به تعداد شاغلین در دسترس نمی باشد. منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390 3 ـ 3 ـ 2 ـ 4... دنباله مطلب

مقاله با موضوع اطلاعات مربوط، ارزش افزوده، کسب و کار

درصد روستاهای دریاسر، 82/81 درصد روستاهای مریدان دارای دبستان می باشند. 100 درصد روستاهای گل سفید و دریاسر دارای مسجد می باشند. 100 درصد روستاهای چاف،گل سفید، دریاسر و مریدان دارای شبکه... دنباله مطلب

مقاله با موضوع نرخ رشد، بازنشستگان، دانش آموزان

این رودخانه مشکل عمده ای ندارد. جدول شماره ( 10 ـ 3 ): ویژگی اساسی رودخانه لنگرود نام رودخانه طول ( کیلومتر) مساحت حوضه آبریز(کیلومتر مربع) متوسط دبی سالانه متر مکعب در ثانیه وضعیت کیفی... دنباله مطلب

مقاله با موضوع درجه حرارت، استان مازندران، بهره بردار

حدی که حیات آن را اداره کند نشان می دهد و آن را به صورتی که فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه را پیش ببرد طلب می کند. در مورد آب نیز دقیقاً نظیر دما عمل می کند و آن را تا حدی که حیات آن را میسر... دنباله مطلب