مقاله روش تحقیق

در این فصل ضمن بیان لزوم ایجاد پایگاه داده، در خصوص انتخاب جامعه آماری و چگونگی ایجاد پایگاه داده توضیح داده می­شود. سپس پرسشنامه شخصیتیMMPI ، که پرسشنامه مورد استفاده­ی […]

تعریف کیفیت زندگی

تعریف لغوی: کیفیت زندگی از نظر لغوی به معنی چگونگی زندگی کردن است.   تعریف مفهومی:کیفیت زندگی یکی ازمفاهیم، روانشناسی مثبت نگر[۱]، است، کیفیت زندگی به تامین سلامتی وشادکامی در […]

تاریخچه طرح مفهوم کیفیت زندگی

آغاز بحث کیفیت زندگی به زمان ارسطو باز می گرددکه در کتاب نیکو ماخُس[۱] به موضوع سعادت انسانی می‌پردازد. اوزندگی خوب را معادل شادکامی[۲] در نظر می‌گیرد،در عین حال می‌گوید، […]

پایان نامه : نظریه ی فرد گرایانه کیفیت زندگی

این نظریه بر عاملیت فردیعنی تأثیرگذاری کنش‌هاوذهنیات او بر کیفیت زندگی تأکید دارد، پاینک[۱] (۱۹۹۳)، با تأکید بر جنبه فردگرایانه، کیفیت زندگی را مجموعه‌ای ازرفاه جسمی، روانی واجتماعی که بوسیله […]

پکیج دانشجویی کینکی کافه

🔶پکیج دانشجویی کینکی کافه 🔸یک پک صبحانه قابل استفاده در خوابگاه 🔸دو وعده غذای گرم در روز 🔸یک لیوان چای و خرما یا قهوه و کاپ کیک 🔸به صورت روزانه […]