سایر:……………………………………………………………………..
۳-۷-۲-۱-مراحل طراحی پرسشنامه
در این تحقیق به منظور اندازه گیری متغیرهای تعریف گشته پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. طراحی پرسشنامه تحقیق با انجام مطالعات گسترده در کتب، مقالات، مجلات لاتین جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در تنظیم سوالات پرسشنامه آغاز گردید و سپس با بهره گیری از نظرات ارزشمند اساتید راهنما و مشاور و مجموعه ای از خبرگان و متخصصان فن، اصلاحات ضروری اعمال و پرسشنامه نهائی تهیه گردید و سپس توسط محقق در جامعه آماری توزیع گردید.
۳-۸- مطالعات کتابخانه ای:
بررسی های کتابخانه ای، به منظور جمع آوری جامع اسناد عملی و تحقیقی، کتبی یا غیر کتبی که محقق در رابطه خاصی باید از آنها الهام بگیرد، انجام می شود. دلیل انجام بررسی های کتابخانه ای این است که محقق اطمینان یابد که هیچ یک از متغیرهایی که به نحوی در مسأله یا سؤال تحقیق تأثیر داشته اند، ناشناخته نمانده اند. بررسی های کتابخانه ای، در تنظیم ادبیات تحقیق، بسیارضروری است که این خود می تواند جامعیتی را در داده های حاصل از مصاحبه و پرسشنامه ایجاد نماید؛ به عبارت دیگر، امکان ایجاد چارچوب مشخصی را برای مطالعات بعدی فراهم می نماید )ظهوری،۱۳۷۸،ص۱۶۹).
۳-۹- جمع بندی:
در این فصل روش شناسی تحقیق بر مبنای انتخاب مناسب ترین روش پژوهشی متناسب با موضوع و ماهیت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در واقع مبنا و اساسی برای مراحل و اقدامات اجرائی پژوهش محسوب می گردد. به طور کلی در این فصل نمایی از شیوه های مختلف گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری، انتخاب حجم نمونه، ابزارهای اندازه گیری تشریح گردید .هدف اصلی پژوهش حاضر، کاربرد تخصصی نظریه اختیارات حقیقی در زمینه ارزیابی پرو‍ژه های حوزه فناوری اطلاعات می باشد، بنابراین بخشی از تحقیق در این پایان نامه به صورت میدانی و بخشی به صورت بررسی اسناد و مدارک (سند کاوی)، تحلیل تحقیقات انجام شده و شناخت خلأها و نقاط ابهام روش های موجود (فرا تحلیل)، تولید اطلاعات و بیان روش جدید با تکیه بر برطرف کردن اشکالات روش موجود ( اکتشافی) می باشد که در واقع تلفیقی از روش های کمی و کیفی در امر تحقیق می باشند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه
در این فصل با شناسایی فاکتورهای ریسک و اختیارات حقیقی موجود در سازمان، رابطه میان استراتژی اتخاذ شده توسط مدیران با تجربه IT برای مدیریت ریسک های گوناگون با اختیارات حقیقی موجود در پروژه های سازمانی بررسی شده است و همچنین به تحلیل پیاده سازی پروژه ERP شرکت طرفه نگار با استفاده از روش اختیارات حقیقی پرداخته شده است.
در دوران سخت اقتصادی تقریباً همه سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های عملیاتی و در نتیجه افزایش حاشیه سود خود هستند. برای اینکار استفاده از ERP برای اتوماسیون پردازش‌های دستی می‌تواند بخش زیادی از وقت کارمندان را خالی کند تا آن -ها بتوانند به موقعیت های بحرانی و مهم تر بپردازند.
نصب سیستم‌های مدرن و پیشرفته به شرکت‌ها ابزار لازم برای شناسایی چالش های کسب و کار در حین کاهش هزینه ها و منافع گسترده ای که حاصل می شود را می دهد. نرم‌افزار ERP مناسب می‌تواند با افزایش کارایی از طریق یکپارچه کردن و مکانیزه نمودن فعالیت ها باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری و در نتیجه بهره‌وری شرکت‌ها شود.
به چهار دلیل عمده زیر شرکت طرفه نگار تصمیم به اجرای پرو‍ژه نمود:
۱- یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی:
در حالت عادی برای آنکه مدیر عامل بتواند عملکرد کلی سازمان را ارزیابی کند، باید نسخه‌های مختلفی از واقعیت را در اختیار داشته باشد؛ یعنی بخش مالی اعداد خاص خود را در مورد درآمد دارد؛ فروش هم نسخه‌ای دیگر دارد؛ به همین ترتیب سایر واحدهای کسب وکار هم ممکن است نسخه‌های مربوط به خود را در مورد میزان تاثیرگذاری خود در درآمد سازمان داشته باشند. سیستم ERP یک نسخه واحد از واقعیت را به وجود می‌آورد؛ نسخه‌ای که نمی‌توان صحت آن را زیر سوال برد؛ زیرا همه بخش‌ها از آن استفاده می‌کنند.
۲-یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتریان:
سیستم‌های ERP را می‌توان همان محل زندگی سفارشات مشتریان از لحظه دریافت سفارش به‌وسیله نماینده فروش تا بارگیری کالای فروخته شده و ارسال صورتحساب دانست. با داشتن این اطلاعات در یک سیستم‌ واحد به جای پراکندگی آنها در سیستم‌های مختلف که قادر به تعامل درست با هم نیستند، سازمان‌ها می‌توانند سفارشات را آسان‌تر ردگیری کنند و تولید، انبارداری و بارگیری و ارسال محصولات را در مکان‌های مختلف در آن واحد هماهنگ نمایند.
۳-صرفه‌جویی در زمان و افزایش بهره‌وری:
استانداردسازی این فرآیندها و استفاده از یک سیستم‌ رایانه‌ای واحد می‌تواند صرفه‌جویی در زمان، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار را به دنبال داشته باشد.
۴- کاهش موجودی انبار: ERP
جریان فرآیند تولید را روان‌تر و مشاهده‌پذیری فرآیند انجام سفارش در درون سازمان را بیشتر می‌کند. این امر می‌تواند به کاهش موجودی مواد مورد استفاده در تولید محصول (موجودی کالای در حال ساخت) منجر شود و به کاربران در برنامه‌ریزی بهتر تحویل محصول به مشتریان، کاهش کالاهای ساخته‌شده موجود در انبار و تسهیل در ارسال کالا کمک کند. سازمان‌ها برای بهبود واقعی جریان زنجیره تامین به نرم‌افزارهای زنجیره تامین نیاز دارند؛ اما از ERP نیز می‌توان برای تحقق این هدف کمک گرفت.
۵-استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی:
به‌ویژه در سازمان‌هایی که دارای چندین واحد کسب‌وکار هستند، منابع انسانی ممکن است فاقد روشی واحد و ساده برای پیگیری موضوعات مربوط به زمان کار نیروی انسانی و تعامل با آنها درباره مزایا و خدمات ارائه شده با ایشان باشد ERP می‌تواند این مشکل را برطرف نماید.
در این پژوهش در به کار گیری اختیارات حقیقی از روش درخت دوجمله ای برای حل مسئله استفاده شده است و اختیارات گسترش و کوچک سازی و انتخاب مورد ارزش گذاری و تحلیل قرار گرفته است. در پایان فصل، مقایسه ای بین نتایج روش سنتی جریان های نقدینگی تنزیل شده با نتایج حاصل از اختیارات حقیقی صورت گرفته است.
۴-۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش رابطه بین فاکتورهای ریسک و وجود اختیارات حقیقی خاص با استفاده از مدل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که متغییر وابسته دودویی می باشد، از رگرسیون لجستیک استفاده نمودیم. هدف اصلی بررسی این نکته می باشد که آیا نقشه برداری ریسک-گزینه ارائه شده توسط چارچوب مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه در فعالیت های مدیریت ریسک مدیران شرکت مشاهده می شود یا خیر. تحلیل اطلاعات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.
۴-۲-۱- نتایج یافته های توصیفی:
انتخاب گزینه
با توجه به نتایج جدول۴-۱، از ۲۸ نفرخبرگان شرکت کننده در مطالعه برای تعیین استراتژی کاهش ریسک برای ریسک های شناسایی شده، ۲۸٫۳ درصد گزینه برونسپاری انتخاب نمودند در واقع این شرکت برای تولید محصول جدید نرم افزارهای مالی و فروش، استراتژی برونسپاری بکار گرفت. ۲۵ درصد گزینه اجاره کردن انتخاب نمودند، به عنوان مثال با اجاره کردن شرکت سخت افزاری پوزهای فروشگاهی، احتمال شکست سرمایه‏گذاری در اثر هزینه بالای منابع را ازبین بردند. ۱۳٫۳ درصد گزینه مرحله بندی به عنوان استراتژی کاهش ریسک برای پروژه های بزرگ و پیچیده در نظر گرفتند. ۱۲ درصد گزینه پایلوت انتخاب کردند به عنوان نمونه، شرکت برای تولید نرم افزار جدید مالی از تعدادی مشاور املاک حوالی شرکت کمک گرفتند به این صورت که نرم افزار در ابتدا در چند مشاور املاک بکار گرفته شد بعضی ریسکها در طی پایلوت شناسایی شد و با ازبین بردن ریسک های شناسایی شده در سطح گسترده بکار گرفته شد. ۱۱٫۳ درصد شرکت کنندگان مورد مطالعه گزینه توسعه خدمات را هنگام پیش دستی رقبا انتخاب کردند.۱۰ درصد شرکت کننده در مطالعه به استراتژهای کاهش ریسک دیگری چون استراتژی رشد و یادگیری و ….انتخاب نمودند، در واقع این افراد به هیچ گزینه ای شناسایی شده در چارچوب مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه اعتقاد نداشتند. بنابراین نتایج یافته های جدول(۴-۱) نشان داد با توجه به اینکه خبرگان شرکت با تئوری اختیارات حقیقی آشنایی نداشتند اما در عمل با درصد بالایی استراتژی های کاهش ریسک انتخاب شده از سوی خبرگان با چارچوب مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه مطابقت داشت و به گزینه های ترک/توقف پروژه و همچنین به تعویق اندازی پروژه به عنوان اقدامات واکنشی برای ریسک های شناسایی شده در این مطالعه در هیچ موردی اشاره نشده است.
جدول۴-۱ انتخاب گزینه برای ریسک های شناسایی شده

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: