این بازنمایی­های ذهنی براساس درون داده های زیادی مثلاً اطلاعات فراخوانده شده از حافظه دراز مدت(تجارب قبلی)، تصویر واقعی از خود، نشونه­ های داخلی(نشونه­ های جسمی و گرفتگی عضلات) و نشونه­ های خارجی(بازخورد از بقیه) تشکیل می­شه که عموماً منفیه،آزمایش منفی پیش بینی شده اضطراب بیشتری تولید می­ کنه، که همین قضاوت­های منتهی به راه اندازی نشانگان فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری می شه و بازنمایی ذهنی فرد از ظاهر و یا رفتار دیده شده از طرف بقیه رو تحت اثر قرار داده و این چرخه خراب (دوره) دوباره تکرار می شه (همون منبع).

اضطراب

مدل شناختی اضطراب اجتماعی بک،چیزی و گرینبرگ (۱۹۸۵):

یکی از قدیمی­ترین و پر نفوذ­ترین مدل­های شناختی مشکلات اضطرابی مخصوصا اضطراب اجتماعی مدل شناختی بک ، چیزی و گرینبرگ(۱۹۸۵) است. در این مدل فوبیای اجتماعی به دلیل وجود باورهای به درد نخور و افکار غیرمنطقی افراد درباره خود و رفتارشون در موقعیت­های اجتماعیه. باورهای به درد نخور شامل تعیین شاخص­ها یا استانداردهای افراطی واسه کارکرد اجتماعی، باورهای شرطی مربوط به آزمایش اجتماعی و باورهای غیرشرطی درباره خوداست که موجب موندگاری اضطراب اجتماعی می­شه.

مشکلات

 

۳- جو ­روانی-اجتماعی کلاس:

تعاریف:

با در نظر گرفتن اینکه هدف کلی آموزش و پرورش، برتری همه جانبه شخصیت فراگیران، مخصوصا در ابعاد اخلاقی، روانی و اجتماعیه، واسه بهبود این پروسه، باید که جو کلاس شایسته و بایسته باشه. تحقیقات زیادی اثر جو روانی اجتماعی کلاس رو بر پیشرفت تحصیلی نشون داده­ان (فریزر و همکاران،۱۹۹۵). بلوم(۱۹۹۴) جو رو شرایط، نیروها، وانگیزش­های خارجی، مثل فیزیکی، فکری، روانی و اجتماعی تعریف می­ کنه.

 

فریزر(۱۹۹۴) چهار گونه جو­روانی-اجتماعی کلاس رو بررسی کرد. به نظر اون جو­روانی-اجتماعی مسلط بر کلاس می ­تونه جوی پر از اتحاد و اتحاد (اندازه وابستگی و پیوند دانش آموزان)، منضبط و تکلیف­گرا (میزانی که علم­ آموزان تکلیف خود رو به موقع و منظم بکنن)، فضایی پر برخورد و پر اصطلاک (اندازه رفتارای نادوستانه­ی دانش آموزان)، یا جوی پر از هم­بیاری و رقابت (اندازه هم­آور و رقابت علم­ آموزان) باشه.

دانش آموز

 

شکل های جور واجور جو ­روانی حاکم بر کلاس.

  • جو ­روانی-اجتماعی مطلوب که ویژگی­های اون عبارتند از: مشارکت علم­ آموزان در کلاس، رابطه صمیمی معلم و علم ­آموز و برخورداری از پشتیبانی معلم در مواقع مشکل، رابطه صمیمی علم­ آموزان با­هم، ایجاد نظم و مقررات در کلاس، سازماندهی مطالب آموزشی در کلاس، اهمیت دادن به تلاش و انجام وظیفه علم­ آموزان، و هم اینکه در این جو زیادی روابط اجتماعی هست و بین درک و انتظار فرقی نیس و پیشرفت تحصیلی بالاست.
  • جو­ روانی-اجتماعی بد که برعکس جو­ روانی-اجتماعی مطلوب بیان شده.
  • جو­ روانی – اجتماعی متوسط که بین دو جو نامبرده بیان شده (صالحی حسینی،۱۳۷۲).

جو روانی – اجتماعی کلاس، شامل د و متغیر کلی درک (برداشتی که ادما از واقعیتای موجود درکلاس دارن) و انتظار (تمایلات و خواسته هایی که ادما از جو روانی- اجتماعی کلاس دارن) است. جوی واسه یادگیری مطلوبه که فرق درک و انتظار زیاد نباشه یا این دو مساوی باشن. درصورت فرق، باید به دنبال اصلاح یا تغییر جو کلاس بود. پس، شناخت جو کلاس واسه معلمان مهم و با ارزشه.

[۱] -Bloom