بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

 هستند که عارض بر ماده می گردد و صوری که امکان دارد بر ماده عارض گردد.چه بسا صوری در عالم مثال موجود باشند که می توانند بر ماده عارض شوند ولی تا کنون عارض نشده اند و شاید هیچگاه هم عارض نشود که آن صور را یک جوهر مفارق(مجرد) اعطا می نماید و ملاک نیازمندی معلول به علت ، ماهیت می باشد.زیرا وجود خارجی به یک اعتباری به دو قسم تقسیم می گردد :

  • واجب الوجود
  • ممکن الوجود

ولی مفهوم وجود از آن جهت که مفهوم می باشد بر سه قسم تقسیم می گردد: 1- واجب الوجود 2- ممکن الوجود 3- ممتنع الوجود

بنابراین اگر چنانچه اثبات گردد یک ماهیتی نوع الانواع و نوع حقیقی می باشد ضرورتا مصداق مجرد عقلی آن در مثل هست و در ادامه می گوییم اتصال و انفصال در خارج به چند صورت متصور می باشد.ظاهرا تقابل بین آندو عدم و ملکه می باشد چونکه اولا دارای موضوع اند و ثانیا انفصال وجود خارجی ندارد یعنی همان عدم اتصال می باشد و در اینجا مقصود ما از اتصال آن چیزی می باشد که در خارج از همدیگر جدا و منفصل نمی شوند مثلا جسم هیچگاه از طول و عرض و عمق داشتن یا مقدار جدا نمی گردد یا بشر در خارج از ناطق بودن و معلول بودن و سایر ذاتیات جدا نمی گردد.همچنانکه از اعراض لازم جدا نمی گردد ولیکن در تحلیل های ذهنی که آنها هم اعتباری اند از همدیگر جدا می شوند که آن انفصال و جدایی در تحلیل ذهنی باز هم حقیقی نیست بلکه اعتباری می باشد در اینجا باید گفت حقیقتا همینطور می باشد که در خارج نقطه از خط جدا نمی گردد و خط هم از سطح جدا نمی گردد و اینها در جسم طبیعی از یکدیگر جدا نمی شوند همانطوری که فلاسفه می گویند امور ذاتی دلیل نمی خواهند یعنی بدین معنی که دلیل آنها همراه خودشان می باشد با اندک توجهی مطلب ادراک می گردد.

 

 

 

 

 

  

 

 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی