برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

            حال کانت بر این باور می باشد که تنها دوازده مقوله  یعنی مفهوم محض فاهمه وجوددارد و در استنتاج استعلائی کوشش دارد ثابت کند بهره گیری از مقولات شرط لازم برای معرفت می باشد.

          فاهمه در برخورد با داده های حسی ازمفاهیم محض مانند علیت ،جوهر، امکان، وحدت، و…. برای صدور حکم بهره گیری می کند. هر یک از این مفاهیم محض که شرط پیشین هر یک از احکام هست مقوله نام دارد. کانت برای زمان ومکان و مقولات فاهمه مثل علیت شأن تنظیم کننده قائل می باشد نه شأن بنیادی یا قوام بخش.  «به واسطه مقولات می باشد که ما آن چیز که را که درمکان و زمان در می آید درک می کنیم  و می فهمیم.  از نظر کانت معنی این که چیزی را  به واسطه ی یک مقوله درک می کنیم  این می باشد که آن  چیز ذیل آن  مقوله اندراج یافته می باشد.»[1]

          کانت در جدل استعلائی  می خواهد وجود مقولات را  اثبات کند  و اینکه آنها شرط لازم معرفت اند. مقولات تنها بر آن چیز که که به شهود در می آیند اطلاق می گردد.« از نظر کانت  بهره گیری ازیک مفهوم صدور یک حکم می باشد  با آن مفهوم. از آن جا که فاهمه قوه ی بهره گیری از مفاهیم می باشد می توان گفت که فاهمه قوه ی صدور احکام نیز هست. ….اگر فاهمه قوه ی صدور حکم با بهره گیری  از مفاهیم باشد درآن صورت  به وضوح پیدا  می باشد که می توان مفاهیم بنیادی فاهمه را که کانت نامشان را مقولات می شوند و 2- مقولات که مفاهیم بنیادی فاهمه اند و 3- من استعلائی که بدون فرض گرفتن آنها نمی توان تجربه داشت. هیچکدام از اینها از عالم خارج گرفته نشده اند اما در تکون تجربه ما دخالت تام دارند. کانت می گوید معرفت ما نسبت به  عالم پدیداری (به معنای کانتی) درچنین  فضایی انجام می شود به عبارت دیگر مهمترین مفهوم در فلسفه کانت سوژه متافیزیکی یا وحدت ادراک استعلایی می باشد که شامل این سه مؤلفه و قوام بخش آگاهی ماست. سوژه  متافیزیکی در مرز عالم قرار دارد .عموم بحثهائی که در نقد عقل محض میشود ناظر به سوژه متافیزیکی می باشد از آن حیث که شروط ومبانی را به ما می دهد تا معرفت  ما نسبت به همین عالم پدیداری  به معنای کانتی را تفسیر کند عالمی که محکوم به تبعیت  از قوانین طبیعت می باشد و جدای از سوژه و مدرِک می باشد .

  • یوستوس هارتناک، نظریه معرفت درفلسفه کانت؛ ترجمه حداد عادل ص 83 .
  دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.