برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

                 1-7  تئوری خطا مکی :

دردستورالعملها و نظامهای اخلاقی به                                  راحتی تبیین می شوند با این فرض که آنها شیوه های زندگی را منعکس می کنند  نه  با  این فرض که  آنها  ادراکات  و مشاهدات ارزشهای عینی را اظهار  می کنند ، ادراکاتی که اکثرآنها بطور جدی ناکافی و بسیار بد جلوه داده می شوند.»[1]

  • 1-7 استدلال از راه عجیب بودن یا غرابت :

          مکی دو ادعا مفهومی و وجود شناختی درمورد مفاهیم اخلاقی دارد . بنابر ادعای مفهومی مکی، مفهوم حقیقت اخلاقی ، مفهوم حقیقی واقعا توصیفی می باشد و یا اینکه مفهوم خصوصیات اخلاقی ، مفهوم کیفیت واقعا توصیفی می باشد. مکی در ادعای وجود شناختی اش می گوید خصوصیات یا حقایق اخلاقی واقعا توصیفی وجود ندارد در نتیجه چیزی در جهان وجود ندارد که به مقاهیم اخلاقی ما پاسخ گوید نه حقایق و نه خصوصیاتی که احکام اخلاقی را صادق می گراند پس احکام اخلاقی ما تماماً کاذب اند.« پس بنابر ادعای مفهومی یا دلالت شناسانه گزاره های                              اخلاقی شرایط صدق دارند یعنی شرایط صدق که کسب  آنها مستلزم وجود خارجی و حقایق صریحا توصیفی می باشد.همچنین احکام اخلاقی  بیانگر باورها  هستند که  صدقشان  مستلزم  وجودی  عینی و حقایق  صریحا  توصیفی  می باشد اما براساس ادعای وجود شناختی حقایق مطلقا توصیفی و عینی وجود ندارد. بنابر این تئوری خطا دیدگاهی شناخت- گرایانه از اخلاق می باشد اما به علت ادعای وجود شناختی اش روایتی  از واقع گرایی اخلاقی نیست .»[2]

            مکی می گوید اگر ارزش ها عینی باشند مستلزم  این می باشد که قائل به وجود حقایق عجیب اخلاقی شده ایم .به عبارت دیگر  عینی بودن ارزش‌ها مستلزم غرابت ما بعد الطبیعی و هم غرابت معرفتی        واقع‏گرا که بایستی با توسل به ارتباط میانِ حقایق اخلاقی و حقایقِ طبیعی به

  • L. Mackie, Ethics: Inventing Right and wrong, p.37.
  • Alexander Miller, An Introduction  to Contemporary Metaethics ,p.112.

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت