برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت – پایان نامه

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 کند. اما آن چیز که که قوام بخش معرفت  در فلسفه دکارت می باشد ایده ها ی واضح و متمایز می باشد.

          پس از دکارت فلاسفه  به عقل گرا[1] و تجربه گرا2 تقسیم شدند. عقل گرایان بر ذهن تأکید و تصریح کردند تصورات با بشر به دنیا می آیند  و کار جهان پیرامون بر انگیختن تصوراتی می باشد که قبلاً در ذهن وجود داشته می باشد.در پاسخ  به عقلگرائی  دکارتی با تجربه گرائی انگلیسی مواجه می شویم که می گوید  اساساً  ذهن بشر لوح سفیدی می باشد که توسط عالم پیرامون نوشته می گردد و همه ایده ها ی ما ایده های پسینی3 (یا پس از تجربه) اند.

           بنا بر این بحث میان عقلگرایان و تجربه گرایان  از این جا آغاز میشود که اساساً چگونه معرفت  به عالم پیرامون پیدا می کنیم و بر اساس چه ملاکهائی  معرفت به آن حاصل میشود یعنی چگونه می توان به نحو موجهی  ادعا نمود  که می دانم. پس محل نزاع به معنای دقیق کلمه بحث بر سر  منابع معرفت می باشد که از نظر آنان عقل یا تجربه به تنهایی بود. اما کانت در فلسفه نقادی خود هیچکدام را به تنهایی وافی به مقصود نمی داند.

  • فلسفه نقادی کانت :

          بستر فلسفه نقادی کانت عقل می باشد و این عقل به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می گردد.کانت هم در نقد عقل محض در پی شناسایی منابع معرفت و حدود و ثغور شناسایی می باشد .

کانت در نقد عقل  محض از  شرایط و مؤلفه ها ی غیر تجربی سؤال می کند که دخالت تام در تکون معرفت  تجربی ما نسبت  به عالم پیرامون دارند. کانت با تجربه گرایان موافق می باشد که معرفت با تجربه آغاز می گردد  زیرا وقتی که حواس ما از اشیاء تأثیر می پذیرد قوه شناسائی به کار می افتد. اما کانت می گوید  همه مؤلفه هایی که درتکون معرفت ما نسبت به تالیفی پیشینی (قضایای ریاضیاتی و فیزیکی) روشن نمی شوند و هیچگاه شناخت از جهان خارج صورت نمی گیرد.کانت

 تاکید می کند این شروط همان مفاهیمی اند که انکارشان به شکاکیت می انجامد.

  • rationalist                            2-   empiricist                          3-      a posteriori

 

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت