بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200) – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن                                           که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ                                         از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش                                    ز کاسه سر جمشید و بهمن می باشد و قباد

که آگه می باشد که کاووس و کی کجا رفتن                        که واقف می باشد که زیرا رفت تخت جم بر باد

ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم                                            که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد

مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر                                            که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد

بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم                                             مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد

نمی‌دهند اجازت مرا به سیر و سفر                                             نسیم باد مصلا و آب رکن آباد

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ                                      که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اندعبارت انداز:

(تصدیر،سیاقه الاعداد ، واج آرایی،ایهام،تلمیح،تضاد،حسن تعلیل ،پارادوکس،ایهام وحصر)

دربیت دوم صناعان ادبی «تصدیر»به کاررفته می باشد.

تصدیر:درواژه گره در صدروحشوبیت آمده می باشد .

دربیت چهارم صناعات ادبی «سیاقه الاعداد»بکاررفته می باشد.

دربیت پنجم صناعات ادبی «واج آرایی،ایهام وتلمیح» بکاررفته می باشد

امروز قدر پند عزیزان شناختم                                             یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد

خون گردید دلم به یاد تو هر گه که در چمن                            بند قبای غنچه گل می‌گشاد باد

از دست رفته بود وجود ضعیف من                                      صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد

حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد                                       جان‌ها فدای مردم نیکونهاد باد

صناعات لفظی که دراین غزل بکاررفته اند عبارتنداز:

«تکرار،طباق،جناس،مراعات نظیرخطاب النفس»

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)