بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200) – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 دربیت اول صنعت ادبی«تکرار»بکاررفته می باشد.

تکراربادچهاربارتکرارشده می باشد.

دربیت دوم صنعت ادبی «طباق »بکاررفته می باشد.

طباق:شام وبامداد

دربیت سوم صنعت ادبی«جناس »بکاررفته می باشد.

جناس خط:درواژهای یادوباد.

دربیت چهارم صنعت ادبی«جناس »بکاررفته می باشد.

جناس لاحق:درواژ های شاد وباد.

دربیت پنجم صناعات ادبی«جناس،مرعات نظیر »بکاررفته می باشد.

جناس خط«یادوباد»/مرعات نظیر«چمن ،غنچه وگل»

دربیت ششم صنعت ادبی«جناس لاحق »بکاررفته می باشد.

درواژهای «بازوبار»

دربیت هفتم صنعت ادبی «جناس وخطاب النفس »بکاررفته می باشد.

جناس زائد :درواژهای «نیک ونیکو»

صناعا معنی که دراین غزل بکاررفته اند عبارت انداز

تشبیه مضمر:شاید تشبیه چشم اشک آلود به زاینده رودباشد.

104

جمالت آفتاب هر نظر باد                                                  ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

همای زلف شاهین شهپرت ر ا                                          دل شاهان عالم زیر پر باد

کسی کو بسته زلفت نباشدچو                                          زلفت درهم و زیر و زبر باد

دلی کو عاشق رویت نباشد                                               همیشه غرقه در خون جگر باد

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)