بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200) – پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

  (نیاز کرمانی ،1368:ج 7،ص148)

1-9پیدا و پنهان زندگی حافظ

هــر دو عالم یــک فـروغ روی اوست                     گفتمت پیـــدا و پنهـــان نیــز هـــم

شعر پارسی ،آیینه تمام نمای زندگی جاودانه پیدا و پنهان ما ایرانیان می باشد و حافظ شاعرترین شاعر سرزمین ما،آیینه داری می باشد دقیق و اندیشمند که با هنر والای خویش ،در اوج شکوفایی غزل  فارسی از نهانخانه غیب رخ می نماید ،و زیرکانه پیدا و پنهان زندگی را به ما نشان می دهد و ما در برابر آیینه ای می نشاند که صادقانه و راستگو یا نه نیک و بدها را می نمایاند و ما را به خودشکنی فرا می خواند.

حافظ با ارائه شجاعانه چند و زیرا زندگی پیدا و پنهان ،در خلال کلام تازه و شگفت آفرین خود،آیینه آسا دروازه های تماشا را می گشاید ،خود حیرت می کند و حیرت می آفریند و تأثیر بندی های غیب را جلوه گر می سازد :

ببین کـــه در آینه جــام نقشبندی غیب                    کـه کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی

او از همه چیز بسان رومیان مثنوی مولانا آیینه ای می سازد تا در پهنه حیات مادی و معنوی انسانی جلوه های حقیقت را دست یافتی و قابل التذاذ ساز و بلندای کمال و منتهای جمال را در مقایسه با حقارت و رذالت زشتیها و بدیها ،عینی و محسوس سازد:

نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر                     نهــادم آینه ها در مقــابل رخ دوست

  پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

***

چشم از آینه داران خط و خالش گشت                    لبم از بــوسه و ربایان برو دوشش باد

حافظ در نخستین مواجهه خردمندانه و آگاهانه با واقعیات پیدا و پنهان زندگی ،جهان گریز می باشد ،سر به زیر بال خویش فرو می برد و عافیت جویانه به انزوا و خلوت می گرود،گویی آن همه نقشهای عجب و دور از نه من از خلوت تقوا بـدر افتادم و بس                     پـــدرم نیز بــهشت ابــداز دست بــهشت

خروج حافظ از خلوت ،دروازه های جهان پیدا  را  بر وی می گشاید ،جهان آفرینش را با تمام جلوه ها و جلا های آن ،معصوم و پاک و دل بستنی می یابد ،از گل و لاله راز بی وفایی دهر می شنود ،درخت نکته گوی توحید می گردد و بلبل درس مقامات معنوی می دهد،سوسن آزاد با او به راز گویی می پردازد و از سرو چمن 

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.