بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت – دانلود

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. تحلیل بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

مثنوی مانند بسیاری از متن‌های دیگر اسیر انشعاب و اسناد می باشد و این انشعاب و اسناد مؤیّد آن می باشد که در شکل‌گیری این قسم متن‌ها بایستی به تأثیر جهان خارج (دین، جامعه، فرهنگ، تاریخ و…) در تعیین و تعیّن اثر، توالی و پیوند‌های زنجیره‌ای متن‌ها در میان خود، و انتساب و تخصیص متن به یک مؤلف خاص توجه بیشتری نمود.

مثنوی به واسطه زیرساخت‌های معرفتی و هنری‌اش یکی از درخشان‌ترین متن‌های عرفانی می باشد. مولوی در برخورد با جهان بینی عرفانی و دینی، اثری تلفیقی آفریده می باشد که ضمن برقراری ارتباط‌ی بینامتنی با سایر متون مقدس و داستان انبیا با قرآن ارتباط‌ای مباحثه‌ای دارد. این کتاب نه تفسیر قرآن و نه تفسیر عرفان؛ بلکه شاید هم این باشد هم آن؛ ویا بهتر می باشد بگوییم پدیده‌ی سومی می باشد که برآیند مثنوی و متون عرفانی می باشد.

مولوی در مثنوی به طرق مختلف از قرآن  بهره برده می باشد. در سراسر مثنوی می‌توان نمود آیات و معانی قرآنی را مشاهده نمود. گاه از آیات به مقصود استدلال و اثبات مطلبی بهره گیری می‌گردد و گاه به مقصود تبرک، تعظیم، تکریم و یا استشهاد. گاه آیات تفسیر می‌شوند و گاه تأویل. خود مولوی برآن بود که هم به تفسیر آیات بپردازد و هم به تأویل چنان که در مقدمه مثنوی آن را «اصول اصول الدین فی کشف اسرار الوصل و الیقین» می داند و آن را «کشاف القرآن» هم نامیده می باشد. (سیدی، 1389: 39)

روش کار ما در فصل چهارم براساس روش‌های بینامتنیت می باشد اما تقسیم بندی و روش ترکیبی آن نظر خود نگارنده می باشد. درحقیقت، کوشش شده ضمن بهره گیری از تجربیات کریستوا، بارت، باختین و به ویژه ژنت به یک روش مناسبی در تحلیل بینامتنی مثنوی برسیم. به همین دلیل این تأثیر بینامتنی با در نظر داشتن سطح و زاویه‌دید مولوی از یک اثر تا یک حکایت، بیت و کلمه قابل انعطاف و تعمیم می باشد.

اصول بینامتنی ما در این پایان نامه براساس سه عنصر «وام‌گیری، تفسیر و خلاقیت» استوار می باشد. مولوی به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از قرآن در لابه لای مثنوی بهره گیری می‌کند. دلیل این امر مواردی می باشد زیرا: زمینه‌های ارتباطی او با پدر، محل تولد که موطن عرفان می باشد، فقیه و مفسر بودنش و تجربه‌های عرفانی‌اش که سویه‌ای از تجربه‌های دینی می باشد.

بینامتنی قرآن در کلام این اسطوره‌ی عرفان و در آثار او از الفاظ و عبارات قرآنی تا داستان‌ها و شخصیت‌های قرآنی را در برمی‌گیرد. همان‌طور که در فصل دوم گفتیم بینامتنیت 

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت