بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت – دانلود پایان نامه

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

نمود و موسی بیهوش افتاد…)، (اعراف، 143) این بیت آیه در منطق معنایی جدیدی تفسیر می‌گردد، مولوی ضمن وام‌گیری از این آیه با خلاقیت تفسیری و مفهومی جدید را اظهار می‌کند و آیه دیدار حق را اظهار می‌کند و بیت از آیه برای اظهار عشق الهی بهره گیری می‌کند. هم‌چنین در آیه «صعقاً» آمده اما مولوی در تنگنای قافیه آن را به صورت «صاعقا» آورده می باشد.

 

بــحـر مـعـنـی عـنــدهَ أُمُّ الکـتـاب

حـرف ظرف آمد درو معنی چــو آب

 

(1/296)

برگرفته می باشد از آیه «یَمحُوا اللهُ ما یَشاءُ و یُثبِتُ و عندهَ أُمُّ الکتابِ.»، (خداوند آن چیز که را بخواهد می‌زداید یا می‌نگارد، و ام الکتاب نزد اوست.)، (رعد، 39) مولانا در این بیت کلمات را زیرا ظرف و معنی را زیرا آب می‌داند از این تشبیه برای این مطلب بهره گیری می‌کند که همه‌ی دانستنی‌ها را از خداوند بایستی آموخت و برای معرفت بر اسرار و حقایق عالم به او بایستی پیوست که ام الکتاب نزد اوست. او از این آیه در منطق تعلیمی بهره گیری می باشد.

 

در مـیانشـان بـــرزخٌ لایَـبـغــیــان

بـحر تلخ و بحر شـیـریـن در جـهـان

 

(1/297)

برگرفته می باشد از آیه «مَرَجَ البَحرینِ یلتقیانِ. بَینَهما برزخٌ لایَبغیانِ.»، (دو دریا را که به هم می‌رسند در آمیخت. در میان آن‌ها برزخی می باشد که به همدیگر تجاوز نکنند.)، (الرحمن، 19-20) در این بیت مولانا ضمن تکرار و تأکید مضمون ابیات پیشین به این نکته اشاره می‌کند که مبدأ آفرینش همه‌ی این اضداد خداوند می باشد و این بیت را از دو آیه ذکر گردیده (آیه 19 و 20 سوره الرحمن) گرفته می باشد.

 

گـفـت ایـزد هُـم رُقــودٌ زیــن مــرم

حـال عارف این بــود بی‌خواب هَــم

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت