دانلود : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نخستین بار بحث تأثیر بلاغت یونان در بلاغت اسلامی را دکتر طه حسین-ادیب روشن ضمیر مصری-در کنگره مستشرقان در لیدن(یازده سپتامبر 1931)طرح کرده (56) و افزوده می باشد که‌ بلاغت اسلامی در آغاز نشأت از بلاغت عربی و یونانی و ایرانی مایه ور شده می باشد و ارسطو تنها در فلسفه پیشگام نیست بلکه از جنبه مسائل بلاغی هم می‌توان ارسطو را از پیشگامان دانست.

کتاب الشعر یا پویتیکا(بوطیقا)ی ارسطو در قرون اولیه اسلامی سه مرحله را پشت سر گذاشته می باشد: 1-ترجمه از زبان یونانی به سریانی و پس از آن به عربی که مترجم آن ابو بشر متی بن یونس منطقی (استاد فارابی پزشک و فیلسوف نسطوری م 350 ه-) بوده می باشد.

2-تلخیص و تفسیر کتاب مزبور توسط چند دانشمند.

3-تأثیر این کتاب در آثار بلاغی قرن چهارم هجری خصوصا در«نقد الشعر»قدامه بن جعفر و«منهاج البلغای»حازم قرطاجنی.

بخش سوم کتاب«فن خطابه»ارسطو نیز همان چیزی می باشد که در ادب عربی«بلاغت»نامیده می‌گردد و مباحث این فصل نه تنها اختصاص به زبان یونانی ندارد بلکه به تمام زبانها و ملت‌ها تعلق دارد. ترجمه این کتاب به عربی در پیدایش«نقد الشعر» قدامه بن جعفر، «اسرار البلاغه»و«دلائل الاعجاز» شیخ عبد القاهر تأثیر شگفتی داشته می باشد.(همان/ص19)

و اختصار این که مقارن با پایان یافتن خلافت عباسی، بلاغت اسلامی آمیزه‌ای بود از اقوال حکما و متکلمین ادبا که شیخ عبد القادر جرجانی به آن نظم تازه‌ای بخشید.

طریق خود را می‌پیمودند و این نیز در شکوفائی بحث‌های بلاغت تأثیر ارزنده‌ای را ایفا نمود.قاضی عبد الجبار معتزلی «اعجاز القرآن»را به مشرب اهل اعتزال و«قاضی ابو بکر باقلانی»با منطق اشاعره«اعجاز القرآن»را تألیف کردند.همچنین علی بن عیسی رمانی (م 386 ق)در کتاب نکت(النکت)فی اعجاز القرآن با بهره گیری از بحث‌های منطقی بحث‌های دقیقی درمورد تشبیه و استعاره مطرح کرده می باشد و عقید دارد که «بدیع یکی از جنبه‌های مهم اعجاز قرآن می باشد اما باقلانی باور او را در این باب مردود دانسته می باشد». (همان/ص20)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)