دانلود : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

متعلق به گستره‌ی زیرمتنیت[1] می‌داند. (ژنت، 1982: 7) هم چنین تأثیر صاحب نظرانی مانند میکائیل ریفاتر[2]، هارولد بلوم[3]  و بسیاری دیگر را در گسترش  بینامتنیت نباید فراموش نمود.

آثار ریفاتر مبتنی بر باور برداشت استوار و درستی از معنای متنی و روابط بینامتنی می باشد، او معتقد می باشد «متن نه به موضوعات بیرون از خود، بل به یک بینامتن ارجاع دارد. دلالت کلمات متن نه از ارجاع به چیزها، بل از پیش انگاشت گرفتن دیگر متون نشأت می‌گیرد.» (ژنت، 1391: 166)

بلوم نیز پرداخت صورتی از نظریه و رویه‌ی بینامتنی را پی می‌گیرد، از نظر او «شعر و متن ادبی به تصاویر، عقاید، چیزهای موجود و پدیدارها اختصار نمی‌گردد، بل تأویل هر متن وابسته می باشد به متونی دیگر.» (احمدی، 1391: 461)

جهان متن ادبی، جهان ظهور متن مقدم و گسترش و بسط متون پیشین می باشد. گذشتگان بلاغی بخشی به نام سرقات ادبی داشتند، مانند اقتباس و تلمیح که بخشی از آن را می‌توان ذیل بینامتنیت مطرح نمود، که بعداً بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

 

2-4-2 تعریف بینامتنیت

بر پایه‌ی اصل اساسی بینامتنیت هیچ متنی بدون پیش‌متن نیست و همواره متن‌ بر پایه‌ی متن‌های گذشته پدید می‌آید. همچنین، هیچ متنی، جریانی یا اندیشه‌ای، به طور دفعی و بدون گذشته، خلق و ایجاد نمی‌گردد بلکه همیشه از پیش چیزی یا چیزهایی وجود داشته می باشد. بشر نمی‌تواند هیچ چیز از هیچ بسازد یا از هیچ، چیزی خلق کند بلکه باید تصویری (خیالی یا واقعی) از متنی وجود داشته باشد تا ماده‌ی اولیه‌ی ذهن او گردد و او بتواند آن‌را همانگونه یا دگرگون شده بسازد؛ یا تصویری که دریافت کرده، بازسازی کند و یا از تصاویر گوناگون، ترکیبی نوین بیافریند.

«بینامتنیت نشان می‌دهد که ایده‌های همواره مطرح اصالت، اولویت، یگانگی، و هویت، پندارهایی تا چه حد سست و موهوم بوده، چندگانگی، تفاوت و در یک کلام، «دیگربودگی»

[1] Hypertextualite

[2] Michael Riffaterre

[3] Harold Bloom

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت