دانلود : تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

تکه ای از متن پایان نامه :

 صالح را نسبت به محیط زیست تشخیص داده و از آن در جهت افزایش فروش محصولات بهره گیری می کند.

1-4- پرسش‌های پژوهش:

1-4-1- پرسش اصلی پژوهش:

آیا عناصرآمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان اثر مثبت و معناداری دارند؟

1-7-1- قلمرو زمانی پژوهش:

پژوهش حاضر از خرداد تا مرداد 1392 انجام شده می باشد.

 

 

1-7-2- قلمرو مکانی پژوهش:

پژوهش حاضر در شهر بابل و شرکت لبنی صالح انجام شده می باشد.

1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش:

پژوهش حاضر در حیطه مطالعات تئوری مدیریت و مدیریت بازاریابی می‌باشد و همچنین عواملی که بر توسعه پایدار محیط زیست اثرگذار می باشد را بر شمرده و تأثیر آمیخته بازاریابی سبز برقصد خرید مصرف کنندگان را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

1-8- جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش:

نکته مهم در جدید بودن این پژوهش در آن می باشد که برای نخستین بار مفهوم آمیخته بازاریابی سبز در صنایع غذایی در سطح استان مازندران تحلیل می‌گردد.

1-9- روش کار:

1-9-1- نوع روش تحقیق:

  

 

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان