دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

             معرفت شناسی اخلاقی گفتگو می کند درمورد اینکه آیا می توان معرفت اخلاقی داشت و در نتیجه داوری اخلاقی امکان پذیراست یا درمورد گزاره های اخلاقی نمی توان شناختی حاصل نمود و بنا براین داوری اخلاقی امکان پذیر نیست.«زمانی می توان گفت بشر دارای معرفت اخلاقی می باشد که دو شرط حاصل شده باشد. الف: باورهای اخلاقی وی صادق باشند                            و  ب:  این  باورها  موجه باشند.گروهی معتقدند ارزشی را تعیین نمی کند زیرا ارزشها در عالم وجود ندارند. یعنی چیزی مستقل از  نظرات اخلاقی  در عالم  پیرامون وجود ندارد تا درستی ونادرستی ارزشهای اخلاقی را تعیین کند.درست دانستن چیزی صرفاً یعنی واکنش عاطفی مثبت و نادرست دانستن چیزی صرفاً یعنی واکنش عاطفی منفی به آن و بازگو کردن درستی و نادرستی آن به دیگران به معنای ابراز آن احساسات می باشد. پس ناشناخت گرایان بر این عقیده اند هیچ واقعیت اخلاقی در عالم پیرامون وجود ندارد. به عبارت دیگر  مفاهیم اخلاقی ما به ازائی در عالم خارج  ندارند  یا به تعبیر ویتگنشتاین« ارزش در عالم خارج وجود ندارد.»[1]

          همچنین گزاره های اخلاقی حاکی از  توجه افراد هستند یعنی نحوه ای که  شخص به عالم نگاه می کند. ارزیابی های اخلاقی ما پاسخهای احساسی ما به عالم اند. وقتی می بینیم کسی را می زنند  احساسات وعواطف ما بر انگیخته می گردد  و می گوئیم این کار بد می باشد . معنای این سخن کشف از عالم خارج نیست زیرا نظرهای اخلاقی ما از جنس باور نیستند تا بتوان از صدق و کذب آنها سخن گفت. نگرشهای اخلاقی صدق و کذب  بردار نیستند زیرا نسبتی با عالم خارج ندارند بلکه به عالم انسانی و ذهن او تعلق دارند. به عبارت دیگر  ناشناخت گرایان معتقدند احکام اخلاقی وضعیتهای غیر شناختی را اظهار می کنند نظیر احساسات و تمایلات که قابل صدق و کذب نیستند پس احکام و گزاره های اخلاقی قضایای واقعی نیستند در نتیجه صادق یا کاذب نخواهند بود. نا شناخت گرایان البته می پذیرند که ما  قضاوت اخلاقی داریم و قضاوتهای اخلاقی در میان انسانها مختلف می باشد اما در گزاره‏هاى ناظر به واقع یا تجربى که

  • Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trans:D.Pears&B.McGuiness

Para: 6.4&641, p84.

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت