دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

عوامل مختلفی بر تصمیم مصرف کننده به خرید در محیط اینترنت تاثیر دارد که ممکن می باشد با عوامل موثر در محیط فیزیکی متفاوت باشد. یکی از مهمترین این عوامل همان طور که قبلا ذکر گردید راحتی می باشد.

مرحله چهارم: خرید اینترنتی

در این مرحله مصرف کننده با بهره گیری از اینترنت محصول مورد نظر خود را خریداری می نماید.

مرحله پنجم: ارزیابی الکترونیکی بعد از خرید

مصرف کننده با در نظر داشتن رضایت یا عدم رضایت خود از خرید اینترنتی رفتارهایی را بروز می دهد.  ایجاد جوامع مجازی و محل هایی برای تبادل تجارب بین مصرف کنندهگان در محیط اینترنت برطرف کننده نیاز به فعالیت های بعد از خرید خواهد بود. با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده می توان جدول فرایند خرید اینترنتی با رویکرد سنتی را طبق شکل 2-3 ترسیم نمود.

شکل2‑3 : فرایند خرید اینترنتی با رویکرد سنتی

Source : Kacen and Lee, 2002, p.76

2.1.1.  مدلهای تصمیم گیری خرید مصرف کننده

در ارتباط با تشریح رفتار مصرف کنندگان مدل ها و تئور ی مختلفی بیان شده می باشد که هر یک از زاویه ای خاص رفتار مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار می دهد. در این میان مدل های تصمیم گیری فردی به علت فراهم آوردن چارچوبی مشخص و تعریف شده از مراحل و فرآیندهای رفتار مصرف کننده، به درک و استنباط دقیق تر از روابط موجود میان متغیرهای رفتار مصرف کننده کمک می نمایند. مراحلی را که خریدار جهت تصمیم گیری برای انتخاب محصولات و خدمات طی می نماید، فرآیند تصمیم گیری خرید می نامند. بر این اساس در ورای هر اقدام خرید یک فرآیند مهم تصمیم گیری  نهفته می باشد که می بایست مورد بررسی قرار گیرد. مدل های تصمیم گیری خرید نظیر مدل نیکوزیا( 1966) مدل هوواردشث( 1964) مدل آنکل- کولات- سبک ول( 1979) مدل تصمیم گیری خانوادگی شث( 1965) و مدل ویلکی( 1994) مانند مهم ترین مدل های تصمیم گیری خرید می باشند. از میان مدل های مطرح شده، مدل ویلکی( 1994) فرآیند رفتار مصرف کننده را به عنوان یک فرآیند سه مرحله ای که در هر یک از مراحل مصرف کننده فعالیت خاصی را انجام می دهد، در نظر می گیرد. این مدل بر مبنای مفاهیم مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خرید شکل گرفته می باشد. به اعتقاد ویلکی مطالعه تصمیم گیری مصرف کننده شامل تجزیه و تحلیل چگونگی انتخاب افراد از میان یک یا دو گزینه خرید و فرآیند هایی که قبل و یا پس از خرید رخ می دهند می باشد.

«نیکوزیا» از اولین‌ نظریه‌پردازان‌ رفتار مصرف‌، تمرکز خود را از اقدام‌ خرید به‌ فرآیند پیچیده‌تر تصمیم‌گیری‌ خرید معطوف‌ کرده‌ می باشد‌. در مدل‌ نیکوزیا وضعیت‌ مؤسسه‌ای‌ نشان‌ داده‌ شده‌ می باشد‌ که‌ طراح‌ مدل‌های‌ تبلیغاتی‌ می باشد‌ و اظهارنظر مشتریان‌ بر روی‌ طرح‌های‌ ارایه‌ شده‌ بر عملکرد بعدی‌ مؤسسه‌ تبلیغاتی‌ اثرگذار می باشد‌. مدل‌ نیکوزیا چهار عنصر را شامل‌ می‌گردد:

  1. ارتباطات‌ سازمان‌ و خصوصیات‌ روانی‌ مصرف‌کننده‌.
  2. جست‌وجوی‌ مصرف‌کننده‌ برای‌ محصولات‌ و کالاهای‌ جایگزین‌ و ارزیابی‌ آنها.
  3. اقدام‌ خرید که‌ با انگیزه‌ همراه‌ می باشد‌.

یکی‌ از مدل‌های‌ متداول‌ و معروف‌ شناخت‌ الگوهای‌ رفتاری‌ مصرف‌کننده‌ مدل‌ “انگل‌ ـ بلک‌ ول‌ مینیارد” می‌باشد. در این‌ مدل‌ نظری‌ پنج‌ فعالیت‌ مختلف‌ مصرف‌کننده‌ در فرآیند رفتار مصرف‌ مورد شناسایی‌ قرار گرفته‌ می باشد‌:

  1. انگیزش‌ و تشخیص‌ نیاز

 

 

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن