دانلود پایان نامه ارشد : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 پس زبان سبک ادبی ، زبانی می باشد که از لحاظ معنی و موسیقی از زبان سبک های دیگر (علمی ، تاریخی…) مثلاً زبان روزمره یا استاندارد متمایز می باشد. هر گونه انحراف و تغییر هنری (انحرافی که جنبه زیباشناختی داشته باشد) از زبان عادی چه در معنی و تصویر و چه در لفظ و موسیقی ، یک مورد یا صنعت بدیعی می باشد. به عبارت دیگر هر واژه یی که در ارتباط با واژه دیگر از یک سطح لغوی محض به یک سطح گسترده معانی یا از یک سطح عادی آوائی به یک سطح موسیقیائی تعالی یابد یک مورد بدیعی می باشد.

این صنایع در قدیم تزئین حساب می شدند و قدما علم بدیع را بحث از وجوه تحسین کلام تعریف کرده اند. اما امروزه مسلّم می باشد که بعضی از آن ها جزء لاینفک ادبیات کلمات به وسیله تشابه و تجانس هر چه بیشتر مصوت ها و صامت ها به یکدیگر وابسته شوند و بین آنها ارتباط آوائی محسوسی ایجاد گردد ، در بدیع معنوی آن چه ذهن را از واژه یی متوجه واژه دیگر (چه حاضر و چه غایب) می کند و به عبارت دیگر رشته یی که کلمات را به طرزی هنری به هم پیوند می ده ، تناسبات معنایی می باشد.

بعضی از این شگردها جزو شگردها جزو ذاتیات سبک ادبی می باشد مانند تشبیه و مجاز و استعاره و کنایه و مبالغه و ایهام و ایهام تناسب … یعنی هیچ اثر ادبی نیست که کاملاً از آن ها عاری باشد. این شگردها باعث می شوند که کلام مخیّل و تصویری گردد و یا از صورت مستقیم و یک بعدی به صورت غیر مستقیم و چند بعدی درآید یعنی از زبان عادی فاصله بگیرد .

به هر حال تشخیص کلمات به وسیله برجسته کردن تناسب معنائی ، مکث در روانی ، ایجاد اعجاب و غیره ، حواس خواننده هوشیار را به خود جلب می کند و او را به جنبه های زیباشناختی کلام رهنمون می گردد.

2-1)فصاحت وبلاغت

«در لغت به معنی روانی سخن و در اصطلاح آن می باشد که لفظ و کلام ، عذب و متلائم و از تنافر ، غرابت و تعقید به دور باشد فصاحت صفت کلمه ، کلام و متکلم واقع می گردد ، فصاحت کلمه از عیوب تنافر حروف ، غرابت استعمال و مخالفت قیاس و فصاحت کلام از عیوب تنافر کلمات ، تعقید لفظی و معنوی و ضعف تألیف به دور می باشد و فصاحت متکلم آن می باشد گوینده هر مقصودی را با فصاحت اظهار کند.

بلاغت در لغت به معنی رسایی و در اصطلاح آن می باشد ، کلام بلیغ مطابق با مقتضای حال و بنابر وضع مخاطب با ایجاز یا اطناب اظهار گردد.

بلاغت صفت کلام و متکلم واقع می گردد نه کلمه ، بلاغت کلام (کلام بلیغ) آن می باشد که کلام فصیح مطابق با مقتضای حال باشد و بلاغت متکلم (متکلم بلیغ) آن می باشد که گوینده مقصود خود را به راحتی با کلام بلیغ اظهار 

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)