دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

آوازه ژنت پس از انتشار دو اثر اول او جهانی گردید، دانشگاه‌های امریکایی زیادی همچون ییل[1]، جانز هاپکینز[2]، ویسکانسین[3]، دانشگاه کالیفرنیا[4] در برکلی[5]، و دانشگاه نیویورک[6]، به دنبال دعوت او برای تدریس به عنوان استاد مهمان هستند. (نیلز، 2004: 249)

«به سال 1979 نظریه‌ی «فزون متن» را در رساله‌ای به همین عنوان درمورد‌ی ژانرهای ادبی طرح نمود. سرانجام در سال 1987 کتاب «زمینه‌ها» را منتشر نمود و در آن نکته‌های ویژه‌ی حضور کتاب و پذیرش متن را مطالعه نمود.» (احمدی، 1391: 308)

موضوع آثار ژنت بیشتر نظریه‌های ادبی ساختاری می باشد و موضوع اغلب مقاله‌های او، ادبیات سده‌ی هفدهم، یا جنبه‌های فراموش شده‌ی اظهار ادبی، یا انواع مجاز و مباحث نظریه‌ی اظهار می باشد. او مقاله‌ای طولانی ومشهور با عنوان «سخن داستان» دارد که در سومین مجلد «مجازها» آمده می باشد. مقاله‌ی کوتاه و امّا مهم ژنت درمورد‌ی «مجاز مرسل در آثار پروست» نیز در همین کتاب چاپ شده‌ می باشد. (همان: 309-308)

ژرار ژنت از برجسته‌ترین محققان عرصه بینامتنیت و جایگشت متنی می باشد که با تأثیر پذیری از این مباحث روابط دو متن را به شکل نظام‌مندی مورد مطالعه قرار می‌دهد.

 

 

2-6 نظریه‌ی ژنت

از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، یک تفسیر محدود از بینامتنیت از طریق شماری از نظریه‌ها مطرح گردید که یکی از نمایندگان چنین تفسیری، ژرار ژنت؛ نظریه پرداز معاصر فرانسوی می باشد.

ساختارگرایان به قابلیت نقد برای تعیین جایگاه و توصیف اهمیّت یک متن، حتّی اگر آن اهمیّت یک ارتباط‌ی بینامتنی با یک متن یا متن‌های غیر از خود داشته باشد، عقیده دارند.

[1] Yale University

[2] Johns Hopkins University

[3]University of Wisconsin-Madison

[4] University of California

[5] Berkeley

[6] New York University

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت