دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

نثر، بلکه هر دو و برتر از هر دو می باشد، در حدّی که در توان غیر خدا نیست، وزن و لفظ آن«پیشینه‌ی بهره‌گیری و اثرپذیری سخنوران پارسی از قرآن و حدیث به آغاز پیدایی و پاگیری شعر فارسی یعنی نیمه‌های سده‌ی سوم می‌رسد.» (راستگو، 1376: 6)

ادبیات فارسی در هر سه خود یعنی تعلیمی، غنایی و حماسی اشاراتی به قرآن دارد و قرآن به طور مستقیم و غیرمستقیم در اندیشه و افکار مؤلفان فارسی زبان تأثیر گذاشته می باشد.

 

3-4 قرآن و مثنوی

مثنوی معنوی مولانا مانند آثار ارزشمند و مهم زبان فارسی به شمار می‌رود و به تعبیری مثنوی قرآن پارسی می باشد. مولوی در مثنوی زبان و معنا را به اوج خود می‌رساند.

این اشعار خواننده را به شبکه‌ای از معنا و روابط متنی وارد می‌کند که درک آن بدون درک جایگاه متون دیگر امکان پذیر نیست.

متن قرآن کریم منبعی غنی برای شاعران و ادیبان بوده و هست که از آن الهام گرفته و اقتباس نموده‌اند. مولوی نیز در شعر خویش به وفور از آیات، عبارات، کلمات و اسامی قرآنی تأثیر پذیرفته و آنها را در خلال شعر خود گنجانده می باشد.

در کتاب تفسیر موضوعی مثنوی معنوی از قادر فاضلی آمده می باشد که مولانا بیش از دو هزار آیه از قرآن را در اشعارش به کار برده می باشد. (فاضلی، 1388: 277)

مولوی در مثنوی هم از جهت معنایی و هم از جهت صوری و بیانی، تحت تأثیر قرآن بوده می باشد؛ به عبارت دیگر قرآن در مثنوی، هم جلوه‌ی ظاهری و صوری دارد و هم جلوه‌ی باطنی و معنوی.

در مثنوی هم نمود الفاظ، حکایات و امثال قرآنی را می توان دید و هم روح، معنا و پیام‌های قرآنی را می‌توان پیدا نمود. البته بایستی افزود که آن چیز که مولوی از قرآن می بیند و می‌خواهد، ظاهر و صورت

و حروف قرآن نیست، بلکه درون و باطن آن می باشد.

حکایات مثنوی یا صریح و مستقیم حکایت های قرآنی می باشد و یا با تلمیح و اشاره و تمثیلی از آن، روایت و حکایت می گردد. پس، می‌توان مثنوی را تفسیری از قرآن دانست.

از قدیم، مثنوی را با قرآن مقایسه یا حداقل منسوب ساخته‌اند.«بیت معروفی هست احتمالاً سروده‌ی شیخ بهایی که می‌گوید:

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت